Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Satsningar på välfärden i pandemins nya fas

Pandemin är inte över – men har gått in i en ny fas.

I vårändringsbudgeten tillförs nu ytterligare 8 miljarder för att stärka välfärden och bland annat möjliggöra för hela den vuxna befolkningen att ta en fjärde dos vaccin.

Tack vare en omfattande vaccinering i Sverige och lägre smittspridning har Coronapandemins effekter på samhället dämpats. Regeringen har under de senaste två åren dessutom vidtagit historiskt stora åtgärder för att hantera pandemin och den ekonomiska återstarten. Totalt handlar det om satsningar på nästan 600 miljarder kronor sedan 2020. Åtgärderna har haft effekt och svensk ekonomi har klarat krisen väl jämfört med andra EU-länder.

– Samtidigt är läget fortsatt osäkert och det finns en risk för ökad smittspridning igen och det är bakgrunden till att vi idag skjuter till åtta miljarder för att hantera pandemin framåt, sade finansminister Mikael Damberg på måndagens gemensamma pressträff med Socialminister Lena Hallengren.

Bland annat avsätter regeringen 1,2 miljarder kronor i vårändringsbudgeten för att täcka kostnader för en fjärde coviddos för personer över 65 år och för eventuella påfyllningar för yngre. Folkhälsomyndigheten gick under måndagen ut med en rekommendation om en fjärde vaccindos till alla svenskar 65 år eller äldre. Den rekommendationen kan komma att ändras till att gälla hela den vuxna befolkningen.

– Vi behöver ha en beredskap för det, sade Lena Hallengren.

I vårändringsbudgeten, som lämnas till riksdagen den 19 april, kommer regeringen även att föreslå ytterligare medel för att lindra effekterna av pandemin och täcka redan uppkomna utgifter under årets början och omikronvariantens höga spridning under vintern.

Knappt 6 miljarder kronor, 5,8, skjuts till för att täcka ökade kostnader för sjuklöneersättning till företag samt 1,1 för tillfällig föräldrapenning samt graviditetsersättning som på grund av omfattande smittspridning legat på höga nivåer under början av året.

Det görs även satsningar på fler högskoleprov under 2022. Pandemin har inneburit begränsningar av hur många som kunnat skriva högskoleprovet och regeringen skjuter nu till ytterligare 15 miljoner kronor för att möjliggöra för fler provtillfällen. Bland annat ska provet genomföras vid två tillfällen under våren.

I paketet med pandemiåtgärder ingår även ytterligare 15 miljoner kronor till Läkemedelsverket för fortsatt pandemiarbete inom EU och till arbetet med biverkningsrapporter.

Uppdaterades senast: