Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S-regeringen snabbar på utbyggnaden av vindkraft

Regeringen går fram med ett omfattande vindkraftpaket för att snabba på utbyggnaden av billig grön el i Sverige.

En utredning kommer bland annat att se över ersättningen till kommuner som säger ja till vindkraft.

Regeringen vill öka takten i utbyggnaden av vindkraft och presenterar nu flera förslag för att komma framåt. Miljöminister Annika Strandhäll presenterade förslagen vid en pressträff under onsdagen.

– Vi gör det för att möta det ökade elbehovet som kommer av vår gröna industriella revolution. Vi stärker Sverige och vi skapar jobb genom att leda klimatomställningen, sa Annika Strandhäll på pressträffen.

Samtidigt betonade miljöministern vikten av att göra Sverige mer oberoende av fossila bränslen – något som kriget i Ukraina och Europas beroende av energi från Ryssland satt fokus på.

– Svenska folket ska inte vara beroende av länder som Ryssland för att köra bil och värma sina hem. Det vi ser nu är hur Rysslands krig i Ukraina ökar behovet av en snabb klimat- och energiomställning, sa Annika Strandhäll.

Regeringens vindkraftspaket innehåller fyra delar.

  1. Kommunernas vetorätt ska bli mer förutsägbar och komma till uttryck tidigare i processen. Det föreslås i en proposition som läggs i riksdagen.
  2. Snabbutreda hur man kan skapa incitament hos kommunerna för utbyggnad av vindkraft. En utrednings som ska redovisas den 31 mars 2023.
  3. Snabba på regeringens handläggning av havsbaserad vindkraft, en utredning som ska redovisas den 30 juni 2023.
  4. Havs- och vattenmyndigheten får i uppdrag att utreda konkurrerande vindkraftparker till havs och hur företag kan få ensamrätt i vissa områden. Uppdraget ska redovisas den 30 november 2022.

En viktig del i paketet är att kommunerna, som har veto för utbyggnad av vindkraft, snabbare ska komma till beslut – men också uppmuntras med motinvesteringar i form av exempelvis idrottsplatser och samlingslokaler.

– De som upplever att ett nytt vindkraftverk påtagligt påverkar deras livsmiljö måste samtidigt också uppleva positiva effekter i samband med etableringen. Det kan till exempel handla om en idrottsplats, en utbyggd samlingslokal eller andra åtgärder som gör livet bättre eller lättare där vindkraftsetableringen sker, sa Annika Strandhäll.

Uppdaterades senast: