Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

100 miljoner satsas på ungdoms- och sommarjobb

Arbetsförmedlingen får i uppdrag att fördela 100 miljoner kronor till kommunerna för att ordna ungdoms- och sommarjobb.

Pengarna ska gå till kommuner med områden med socioekonomiska utmaningar.

Att få sitt första jobb är en viktig förutsättning för att komma in på arbetsmarknaden. Insatser som stärker ungdomars etablering på arbetsmarknaden är också prioriterade för att motverka långtidsarbetslösheten och minska segregationen.

Den socialdemokratiska regeringen ger nu därför Arbetsförmedlingen i uppdrag att fördela upp till 100 miljoner kronor i bidrag till kommunerna för att stärka deras möjligheter att skapa jobb för ungdomar och sommarjobb. Arbetsförmedlingen ska enligt uppdraget fördela medlen till kommuner med områden med socioekonomiska utmaningar.

– Genom den här satsningen kan regeringen bidra till mellan 5 000 och 7 000 ungdomsjobb beroende på hur kommunerna väljer att använda pengarna. Det är ett värdefullt tillskott till kommunernas egna jobbsatsningar för unga. För den ungdom som saknar föräldrar med kontakter är det första jobbet särskilt viktigt, det ger en rad på sitt CV och egna kontakter som kommer vara till stor hjälp när man ska söka nästa jobb. Att fler unga får en arbetslivserfarenhet är också ett viktigt steg för att bryta segregationen, säger arbetsmarknad- och jämställdhetsminister Eva Nordmark.

Uppdaterades senast: