Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Nu ökar vi takten i klimatomställningen

S-regeringen föreslår extra medel i vårändringsbudgeten till klimatomställningen. 697 miljoner kronor ska bland annat bidra till att öka överflyttningen av transporter från väg till järnväg.

Förslagen presenterades vid en pressträff under måndagen med infrastrukturminister Tomas Eneroth och klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Förutom insatser för att öka de klimatsmarta transporterna får Energimyndigheten ytterligare tio miljoner för höja småhusägares, energiexperters, energikartläggares, entreprenörers och installationsföretags kompetens kring energieffektiv renovering av småhusbeståndet. Konjunkturinstitutet får även tre miljoner kronor extra för att stärka analyskapaciteten inom miljöekonomi.

Tomas Eneroth underströk att kommande industriinvesteringar i landet ställer krav på ökad transportkapacitet.

– Vi måste säkerställa att transporter i Sverige sker på ett hållbart och grönt sätt, sade Tomas Eneroth under pressträffen.

Tillskottet på 697 miljoner ska bland annat användas för att flytta över mer gods från väg till järnväg och sjöfart.

– En av Sveriges största klimatpolitiska utmaningar handlar om att minska utsläppen från vägtransporter. Transportsektorn står för en tredjedel av svenska utsläpp och det är ett område där vi ska göra mer, sa Annika Strandhäll.

Det handlar också om att öka takten i omställningen av fordonsflottan. Känt sedan tidigare är att regeringen tillför 3,9 miljarder i påfylld klimatbonus – medel som ska användas för att minska landets bilflotta samt minska beroendet av fossila bränslen.

– Elbilar ska vara ett möjligt alternativ för fler svenskar, sa Annika Strandhäll.

Den som köper en elbil fram till 1 juli 2022 kommer att få ett ekonomiskt stöd på 70 000 kronor.

Uppdaterades senast: