Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Förslag om att stoppa nya religiösa friskolor

Religiös påverkan hör inte hemma i skolan. Skolan ska handla om kunskap och bildning – inte om påverkan från präster och imamer.

Den socialdemokratiska regeringen remitterar nu ett förslag om etableringsstopp för fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning.

En av Socialdemokraternas prioriterade frågor är att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan. Alla skolor i Sverige ska vara bra skolor, med fokus på kunskap och bildning – inte religiös påverkan.

Regeringen har därför lagt förslag på riksdagens bord för tydligare krav och skärpta regler för konfessionella förskolor, skolor och fritidshem. Nu är det upp till bevis för riksdagens ledamöter om reglerna för vem som får driva skola ska skärpas.

För oss socialdemokrater är det självklart: Finns det risk för att barn utsätts för till exempel våld, diskriminering eller påverkas mot vårt demokratiska styrelseskick så ska man inte få driva skola. Därför kommer vi att rösta ja till skärpta regler.

Men det räcker inte med bara skärpta krav på befintliga konfessionella skolor. Regeringen remitterar nu också ett förslag om etableringsstopp för fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning.

För oss socialdemokrater är det viktigt steg mot ett förbud mot religiösa friskolor. Vi ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden.

Uppdaterades senast: