Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Nu startar Socialdemokraternas säkerhetspolitiska dialog

Mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina genomför nu Socialdemokraterna en säkerhetspolitisk dialog. Dialogen handlar om att partiet ska ha en ordentlig diskussion och öka kunskaperna om vad det förändrade säkerhetspolitiska läget innebär. Bakgrunden är det faktum att Putin-Rysslands krig i Ukraina har förändrat förutsättningarna i grunden.

Det finns ett före och ett efter 24 februari 2022 som får konsekvenser också för vårt lands, och vårt partis, säkerhetspolitiska vägval. Rysslands invasion av Ukraina förändrade Sveriges säkerhetspolitiska läge i grunden, och därför genomför nu Socialdemokraterna en säkerhetspolitisk dialog i partiet. Tillsammans ska partiets medlemmar och förtroendevalda ha en ordentlig diskussion och öka sina kunskaper om vad det nya läget innebär.

Partiet genomför nu en ordentlig diskussion och öka kunskaperna om vad det förändrade säkerhetspolitiska läget innebär. Frågorna handlar om hur vi socialdemokrater ser att vi nu bäst värnar Sveriges och svenska folkets säkerhet, samt hur vi fortsätter att vara en stark röst för mänskliga rättigheter och internationell fred och säkerhet.

Den 9, 10 och 12 maj är välkomnas alla intresserade medlemmar till digitala träffar. Där kan deltagarna, tillsammans med andra partimedlemmar och företrädare, delta i en ordentlig genomgång av det säkerhetspolitiska läget och diskutera vilka säkerhetspolitiska verktyg som är bäst för Sverige i ett nytt läge.

Utöver medlemsträffarna kommer partidistrikten ha styrelsemöten där man diskuterar frågan tillsammans. I slutändan är det partistyrelsen som beslutar om det behöver tas ett nytt socialdemokratiskt säkerhetspolitiskt ställningstagande.

– Det är både bra och viktigt med en bred dialog i partiet. Jag vet att det är när vi tänker och diskuterar tillsammans som vi på riktigt kan värdera vad som är bäst för Sverige – nu och i framtiden, säger partisekreterare Tobias Baudin.

 

Följande personer har utsetts att leda dialogerna:

Ann Linde, utrikesminister,

Peter Hultqvist, försvarsminister

Morgan Johansson, justitie- och inrikesminister,

Hans Dahlgren, EU-minister,

Matilda Ernkrans, biståndsminister,

Åsa Lindestam, vice talman,

Annelie Karlsson, gruppledare,

Erik Ezelius, vice gruppledare,

Kenneth G. Forslund, gruppledare UU,

Niklas Karlsson, gruppledare FöU,

Åsa Westlund, gruppledare FiU,

Jennie Nilsson, gruppledare NU,

Carina Ohlsson, gruppledare Europarådet,

Margot Wallström, tidigare utrikesminister

 

Bilaga: Underlag för säkerhetspolitisk dialog Pdf, 162.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterades senast: