Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Socialdemokraterna vill att Sverige ska ansöka om medlemskap i Nato

Under söndagen den 15 maj fattade Socialdemokraternas partistyrelse beslut om partiets säkerhetspolitiska linje. Partiet ska verka för att Sverige ska ansöka om medlemskap i Nato. Socialdemokraterna ska därmed verka för att Sverige, om ansökan godkänns av Nato, uttalar ensidigt förbehåll mot utplacering av kärnvapen och permanenta baser på svenskt territorium. Under söndagskvällen hölls en pressträff från partihögkvarteret på Sveavägen 68.

Det finns ett före och ett efter den 24 februari. Invasionen av Ukraina visar vad Ryssland är redo att göra. Det går heller inte att utesluta att Ryssland agerar lika risktagande i Sveriges omedelbara närområde.

- När Ryssland visar en fullständig avsaknad av respekt för den europeiska säkerhetsordningen kan vi inte luta oss mot det systemet på samma sätt som vi har gjort tidigare. Europa, Sverige och svenska folket lever i en ny och farlig verklighet, säger partiordförande Magdalena Andersson.

Så ser den säkerhetspolitiska verklighet ut som Sverige nu har att förhålla sig till. Och i den verkligheten behöver Sverige de formella säkerhetsgarantier som kommer med ett medlemskap i Nato. Den militära alliansfrihet har tjänat Sverige väl men i det nya säkerhetspolitiska verklighet som råder är slutsatsen att den inte kommer tjäna oss lika väl i framtiden.

- Det här är inget beslut vi fattat lättvindigt utan efter mycket noggrant övervägande. Vi frångår en säkerhetspolitisk linje Sverige har haft i över 200 år och det innebär också en förändring av vad vår partikongress beslutat, fortsätter Magdalena Andersson.

Finland har meddelat att de avser att gå med i Nato. Sverige och Finland har ett långtgående militärt samarbete. När Finland som Natomedlem fokuserar mer på samarbetet med andra Natoländer minskar Sveriges försvarsförmåga – i en tid när den behöver stärkas. Möjligheten att ansöka om medlemskap tillsammans med Finland väger också mycket tungt.

Uppdaterades senast: