Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Ett nytt internationellt program

Den socialdemokratiska partistyrelsen beslutade den 15 maj att ett nytt internationellt program ska arbetas fram utifrån det nya säkerhetspolitiska läget Sverige, Europa och världen befinner sig i efter den 24 februari.

– Socialdemokraterna behöver ett internationellt program som tar hänsyn till det nya säkerhetspolitiska läget i Sverige, Europa och världen. Vi socialdemokrater ska flytta fram positionerna i den internationella politiken i en allt osäkrare värld. I denna process kommer vi involvera många medlemmar när vi ska staka ut den framtida riktningen för partiets utrikespolitik, säger Tobias Baudin, partisekreterare för Socialdemokraterna.

Partistyrelsen beslutade senast om ett internationellt program våren 2021, som utgjorde utgångspunkt för de internationella avsnitten i de politiska riktlinjerna som partikongressen hösten 2021 antog. De ställningstagandena baserades på ett annat säkerhetspolitiskt läge.

– Socialdemokratin kommer att fortsätta se till att Sverige är en stark och självständig röst för fred, demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete för kärnvapennedrustning intensifieras och säkerhet prioriteras. Vi fortsätter med en feministisk utrikespolitik, något som allt fler länder inför. I en ny tid, med ett nytt säkerhetspolitiskt läge, kommer det krävas mer av oss, säger utrikesminister Ann Linde.

– Det finns ett före och ett efter den 24 februari. Nu behöver vi förhålla oss till det nya läge vi befinner oss i. Därför kommer arbetet med att ta fram ett nytt internationellt program vara av stor vikt, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Arbetsgruppen ska under 2023 presentera förslag till nytt program.

Arbetsgruppen består av följande personer:

Peter Hultqvist (sammankallande)

Ann Linde (sammankallande)

Kenneth G Forslund

Niklas Karlsson

Carina Ohlson

Azadeh Rojhan Gustafsson

Helene Fritzon

Lisa Nåbo

Sara Kukka-Salam

Oscar Ernroth

Anna Sundström

Presskontakt: press@socialdemokraterna.se samt 08-700 26 83

Uppdaterades senast: