Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Friskolor sätter glädjebetyg

Friskolor ger glädjebetyg i större utsträckning än andra skolor, det visar ny forskning vid Stockholms universitet. Störst överbetyg sätter enligt forskarna de tre största friskolkoncernerna, Engelska skolan, Kunskapsskolan och Akademedia.

Det här är ett tydligt bevis på att när skolors främsta fokus är att göra vinst riskerar höga betyg bli viktigare som marknadsföring i stället för att korrekt spegla elevernas kunskap. Så kan vi inte ha det. Det är dags att ta tillbaka kontrollen över skolan.

I SVT-programmet Det svenska skolexperimentet på Vetenskapens värld Länk till annan webbplats. rapporterar forskare vid Stockholms universitet att vinstdrivande skolor sätter högre betyg än vad som kan motiveras utifrån de nationella proven, så kallade ”glädjebetyg”.

– Vad man också kan säga är att de fristående skolorna, dels rättar de nationella proven mer generöst än kommunala skolor och dessutom betygsätter de mer generöst i förhållande till de här generöst rättade proven, säger Jonas Vlachos, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet till SVT.

I programmet Det svenska skolexperimentet framkommer det även att det finns ett tryck på lärarna att ge bra betyg till sina elever.

Isabella Verner jobbar som lärare på en skola som ägs av Academedia. Hon upplever en press att sätta betyg som gynnar skolan i konkurrensen.

– Man vill ju ha elever och man vill inte få ett dåligt rykte. Man vill inte få ett rykte om att här är vi snåla med betygen. Man vill ju ha det där ryktet att här får elever bra betyg, säger Isabella Verner till SVT.

Enligt forskarna är glädjebetyg ett stort problem.

– Betygssättning är djupt olikvärdig i Sverige och det är ett problem eftersom betygen har en väldigt stor roll som urvalsinstrument. Och när man då har ett urvalsinstrument som är så pass olikvärdigt tillämpat så uppstår naturligtvis rättsäkerhetsproblem – det är ett problem att elever behandlas så orättvist, säger Jonas Vlachos.

Också flera tidigare granskningar har visat att friskolorna sätter glädjebetyg i större utsträckning än kommunala skolor.

Skolverket undersökte 2019 skillnaderna mellan olika skolors betygsättning. Myndigheten jämförde de nationella provresultaten och slutbetygen. Även då var friskolornas betyg systematiskt mer generösa. Skolverket tog ändå hänsyn till andra faktorer som skulle kunna påverka resultatet, som elevernas socioekonomiska förhållanden.

Tidigare har Skolverket i en rapport visat att elever från friskolornas gymnasieprogram klarar sig sämre i högskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., trots att friskolornas snittbetyg är högre än det för elever från kommunala skolor.

Vi socialdemokrater ser problemen med den svenska marknadsskolan och tycker att det är hög tid att ta tillbaka kontrollen över skolan. Svensk skolas fokus ska alltid ligga på elevernas kunskap och möjligheter att lyckas, inte på aktiebolagens vinstuttag.

Stöket som råder i svensk skola gör till syvende och sist att elever far illa. Barnen lär sig för lite och riskerar att få en dålig start i livet.

Uppdaterades senast: