Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Sverige visar världen att klimatomställningen är möjlig

Ledare och miljöministrar från hela världen samlas denna vecka i Stockholm för FN:s stora miljömöte, Stockholm +50.

– Vi ska visa världen att klimatomställningen kan leda till nya jobb, möjligheter och ökad välfärd, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Klimatförändringarna sker här och nu och påverkar människors levnadsvillkor allt mer. Vi ser det i mer och intensivare extremväder. Indien och Pakistan har precis drabbats av en extrem hetta med temperaturer som testar gränserna för mänsklig överlevnad.

I Sverige har oron för lite regn på midsommar bytts ut till oro inför för att drabbas av översvämningar, skogsbränder, vattenbrist eller torka. Vi ser också hur den biologiska mångfalden utarmas och att vi riskerar få mer plast än fisk i världens hav år 2050.

Forskningen är enig, de kommande åren är avgörande för att vända utvecklingen.

– I Sverige vet vi att vi kan klara det. Regeringens satsningar har startat en grön industriell revolution som minskar utsläppen och skapar tusentals jobb i hela landet. Att vår industri ligger långt fram i klimatomställningen är något hela samhället tjänar på, säger Annika Strandhäll.

Klimat- och miljöministern betonar att vi ska göra vår del i Sverige och öka takten i den gröna omställningen. Samtidigt ska vi stötta och driva på för att fler länder ska göra mer fortare. Omställningen i Sverige kan visa andra länder att det är möjligt och att omställningen skapar möjligheter.

– Många löften och åtaganden har gjorts av världens länder, men det brister i genomförandet. Mer behöver göras fortare för att vi ska kunna vända utvecklingen, och därför är det viktigt att världen samlas för att diskutera vägen framåt, säger Annika Strandhäll.

Socialdemokraterna har under flera decennier varit pådrivande i miljöfrågorna internationellt. Det var exempelvis ingen slump att FN höll sin första miljökonferens just i Stockholm 1972. Det var för att svenska socialdemokrater var pådrivande för att FN skulle börja jobba med miljöfrågorna.

Tidigare statsministern Olof Palme inledningstalade den gången 1972. Han var otroligt engagerad och han visste att internationellt samarbete var avgörande om man skulle lösa den tidens stora ödesfrågor – miljöförstöring, överbefolkning och uttömmande av naturresurser. Och han förutsåg betydelsen av klimatfrågan. Det blev också startskottet för det internationella samarbetet om klimat och miljö.

Socialdemokraterna har en stolt historia av att verka för ett grönt folkhem och en hållbar värld. Olof Palme utsåg Ingvar Carlsson till Sveriges första miljöminister 1985 och inrättade sedan Miljödepartementet 1987. Då var Brigitta Dahl miljöminister. Hon var drivande när världssamfundet stoppade förstöringen av ozonlagret.

På 1990-talet lade Anna Lindh flera grundstenar till den moderna miljöpolitiken, som miljöbalken och miljömålssystemet. Samtidigt lanserade dåvarande statsministern Göran Persson sin vision om det gröna folkhemmet. Stefan Löfven lade sedan grunden till den gröna industriella revolutionen och nu pekar statsminister Magdalena Andersson ut klimatet som av sina tre viktigaste prioriteringar.

Kort om FN-konferensen Stockholm 50+

Representanter från 110 länder väntas delta i FN-mötet Stockholm +50 den 2-3 juni. Miljöministrar från hela världen kommer att mötas i ledarskapsdialoger, där USA:s klimatsändebud John Kerry och FN:s generalsekreterare António Guterres deltar.

Ambitionen är att högtidlighålla 50-årsjubiléet av den första miljökonferensen 1972, men också att bidra till att öka takten i omställningen mot hållbara och gröna samhällen, fler jobb och en miljö i balans för alla, där ingen lämnas utanför.

Detta händer också under veckan:

Den 30-31 maj äger Ministerial on Climate Action (MoCA) rum i Saltsjöbaden utanför Stockholm. Ett årligt högnivåmöte med representanter från G20-länder som har arrangerats sedan 2017. Årets möte ska blicka fram mot år 2050 och mot klimatmötet COP27 i Egypten senare i höst.

Den 1 juni arrangerar LeadIT (The Leadership Group for Industry Transition) en dialog mellan länder och företag från hela världen om omställningen till en fossilfri och konkurrenskraftig industri. Initiativet Lead IT startades av Stefan Löfven tillsammans med Indiens premiärminister Modi på uppdrag av FN 2019 och samlar idag närmare 40 medlemmar – länder från alla kontinenter och företag från olika branscher inom tung industri.

Den 1 juni arrangeras också Financing Plastics Circularity, ett rundabordssamtal mellan privata aktörer, civilsamhället och länder för att hitta finansieringslösningar som ska minska och förebygga plastföroreningar och öka cirkularitet av hållbar plast.

Den 1 juni arrangeras även Fast-tracking resilience and adaptation, en politisk dialog om klimatbistånd. Här deltar bland annat FN:s generalsekreterare António Guterres, Världsbanken, den gröna klimatfonden och FN:s utvecklingsprogram UNDP.

Den 5 juni står Sverige värd för FN:s världsmiljödag, som instiftades i samband med Stockholmskonferensen 1972. Här sker en lång rad aktiviteter runt om i hela landet och FN kommer lyfta goda exempel från Sverige.

Uppdaterades senast: