Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Arbetsskor och en bättre arbetsmiljö i kvinnodominerande yrken

Alla som jobbar i offentlig sektor ska ha lika tillgång till arbetskläder och arbetsskor. Men idag råder det en ojämlik tillgång till arbetskläder och skor mellan många kvinno- och mansdominerade yrken. Magdalena Andersson och S-regeringen ger nu Arbetsmiljöverket i uppdrag att undersöka hur belastningsskador i arbetet kan förebyggas med rätt utrustning, bland annat ändamålsenliga skor.

Att kvinnor och män som jobbar i offentlig sektor ska ha lika tillgång till arbetskläder och arbetsskor är både en arbetsmiljö- och en jämställdhetsfråga. Belastningsskador som leder till besvär i rygg, knän och höfter är tyvärr vanligt förekommande inte minst i kvinnodominerade yrken och orsakar ett stort lidande. De som står och går mycket i arbetet har störst risk att drabbas.

Att ta tillbaka kontrollen över välfärden kräver att alla välfärdens medarbetare har de villkor som krävs för att göra sitt jobb. De som bär upp Sverige med slitsamma arbeten där man står och går mycket i arbetet har rätt till en bättre arbetsmiljö.

Magdalena Anderssons socialdemokratiska regering ger nu därför Arbetsmiljöverket i uppdrag att undersöka hur belastningsskador i arbetet kan förebyggas med rätt utrustning, bland annat med ändamålsenliga skor.

Alla har rätt till en arbetsmiljö som gör att de orkar, kan och vill arbeta ett helt arbetsliv. De som bär upp Sverige med slitsamma arbeten har rätt till en bättre arbetsmiljö.

Genom att få bättre kunskap om hur belastningsskador i rygg, höfter och knän hos arbetstagare som går och står mycket i sitt arbete kan förebyggas tar vi ett steg framåt i frågan om skor i arbetet.

Arbetsmiljöverkets bedömning läggs till grund för vad som kan bli nästa steg.

En skriftlig redovisning av uppdraget ska lämnas till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 3 oktober 2022.

Uppdaterades senast: