Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S storsatsar på vägarna i gles- och landsbygd

Nu stärker regeringen vägarna i hela landet. 15 miljarder kronor ska bland annat satsas på enskilda vägar inom ramen för den nationella infrastrukturplanen. Totalt rör det sig om investeringar på närmare 900 miljarder kronor fram till 2033.

placeholder

– Vår tydliga utgångspunkt är att, när vi nu investerar så mycket som vi gör i infrastruktur, då måste en större andel av detta gå till satsningar i hela landet och inte minst till landsbygden, konstaterade inrikesminister Tomas Eneroth när han och landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg presenterade förslaget vid en pressträff torsdagen den 9 juni 2022.

Landsbygdsministern instämde och betonade att satsningen är en del den socialdemokratiska regeringens arbete med att hålla ihop hela Sverige. Det handlar om att göra statlig service tillgänglig i hela landet, att stoppa lanthandelsdöden, satsa på drivmedelsstationer så att man kan tanka både på gles- och landsbygd. Kort och gott: att göra det möjligt att bo, jobba och leva i hela Sverige.

– Men tillgängligheten till välfungerande vägar måste också hänga med för att stärka landsbygden. Vägarna är ju grundläggande för att fylla behoven och få vardagen att gå ihop. Det är nödvändigt att det finns en fungerande väg för att ta sig till och från jobbet, sa Anna-Caren Sätherberg.

Därför presenterar regeringen nu en historisk satsning på vägarna i hela landet. Mer pengar än någonsin satsas på underhållet av slitna vägar. Nästan 200 miljarder kronor ska gå till att laga och rusta upp vägarna och en ökad del av de pengarna ska gå till vägarna på landsbygden.

Regeringen ökar också stödet och satsar 15 miljarder kronor på underhållet av enskilda vägar – de mindre men otroligt viktiga vägarna som sköts av vägföreningar ute i landet.

Och för att öka trafiksäkerheten utan att sänka hastigheterna generellt görs en miljardsatsning på mitträcken på länsvägar.

”Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige” bottnar i ett regeringsbeslut från 2018 och handlar om satsningar i transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033. Trafikverket fick på torsdagen i uppdrag att utveckla arbetet med just hastighetsanpassningar och redovisa det senast den 31 mars nästa år.

Fakta. Enskilda vägar

  • De enskilda vägarna utgör den största delen av Sveriges vägnät. De väghållare som har ansvar för enskilda vägar är ofta en organisation, till exempel vägförening, samfällighetsförening eller vägsamfällighet och i vissa enstaka fall en enskild markägare.

Källa: Trafikverket

Uppdaterades senast: