Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Socialdemokraterna tar strid för höjda pensioner nu

S-regeringen kommer att lägga en extra ändringsbudget som gör det möjligt att höja pensionerna redan från augusti. För Socialdemokraterna är högsta prioritet att förbättra ekonomin för de pensionärer som har det sämst ställt. Vi kommer inte lämna landets pensionärer i sticket.

placeholder

Socialdemokraterna kommer idag, 15 juni 2022, att rösta nej till finansutskottets förslag till ändringsbudget för att därefter från Regeringen lägga en extra ändringsbudget. Det beskedet lämnades av finansminister Mikael Damberg och finansutskottets ordförande Åsa Westlund vid en presskonferens idag kort innan budgetdebatten i riksdagen.

Regeringen kunde tidigare i veckan presentera ett justerat pensionsförslag som skulle ge de pensionärer som behöver det allra mest 1 000 kronor mer i månaden från augusti. Förslaget har stöd från Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna.

De högerkonservativa partierna har dock försökt stoppa förslaget genom att se till att det inte kommer upp till omröstning i riksdagens kammare. Därför kommer riksdagen i dag inte kunna ta ställning till det pensionsförslag som nu en majoritet av riksdagens ledamöter står bakom, utan bara få ta ställning till de högerkonservativa partiernas pensionsförslag samt regeringens tidigare pensionsförslag.

Av det skälet kommer Socialdemokraterna i dag att rösta nej till finansutskottets förslag till ändringsbudget. Regeringen kommer därefter att återkomma så snart som möjligt med en extra ändringsbudget som innebär en vårändringsbudget med det justerade pensionsförslaget.

– Vi bedömer att det finns stöd av riksdagens ledamöter för en förstärkning av pensionerna. Vi kommer yrka avslag på Finansutskottets förslag till ändringsbudget. Vi kommer återkomma med en extra ändringsbudget.

– Om regeringen lägger en extra ändringsbudget så kommer det tas upp i kammaren redan nästa vecka, säger Åsa Westlund (S), ordförande i finansutskottet.

Hon tillägger att om det drar ut på tiden så kan riksdagsledamöterna kallas in under sommaren för att rösta om förslaget.

Uppdaterades senast: