Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Kommunernas ansvar för det brottsförebyggande arbetet lagstadgas

I arbetet med att förebygga brott har kommunerna en viktig roll. Men många kommuner prioriterar inte frågan tillräckligt eller saknar strategier för hur det brottsförebyggande arbetet ska bedrivas.

Därför före­slår S-regeringen nu att kom­munernas ansvar för brotts­före­byggande arbete regleras i lag.

placeholder

Socialdemokraterna fortsätter att vända på varje sten för att komma åt den grova brottsligheten. I det arbetet har det förebyggande arbetet en central roll.

– För att minska brottsligheten räcker det inte med brottsbekämpning. Det krävs också ett strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete, inte minst för att stoppa nyrekrytering till kriminella gäng och förhindra att barn och unga involveras i kriminalitet. Därför ser regeringen nu till att kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete lagstadgas, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Kommunernas kunskap om den lokala brottsligheten är ofta bredare än Polisens, något som behövs för att kunna utforma ett träffsäkert brottsförebyggande arbete. Kommunerna har dessutom ett brett uppdrag och kan arbeta brottsförebyggande inom många olika områden, bland annat med åtgärder inom socialtjänst, skolväsende, bostadsförsörjning, fritidsverksamheter och mycket annat.

Men enligt en aktuell rapport från Brå, Brottsförebyggande rådet, är det uppskattningsvis bara en fjärdedel av landets kommuner som gör en ordentlig kartläggning och analys av brottsligheten inom sina geografiska områden.

I många kommuner pågår ett aktivt brottsförebyggande arbete men det finns behov av att arbetet prioriteras, utvecklas och effektiviseras ytterligare. Samverkan med andra aktörer behöver också bli bättre och följas upp.

Enligt förslaget som nu presenteras av regeringen ska kommunerna ta fram en lägesbild över den lokala brottsligheten och med den som underlag ta ställning till behovet av åtgärder för att förebygga brottslighet och besluta en åtgärdsplan.

Kommunerna ska också ansvara för samordningen av det brottsförebyggande arbetet och ha en samordningsfunktion för brottsförebyggande frågor.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Parallellt med lagstiftningsarbetet arbetar regeringen med att förbättra stödinsatserna till kommunerna. Bland annat behöver Länsstyrelsernas stöd till kommunerna i det brottsförebyggande arbetet förstärkas. Kommunerna behöver också få möjlighet att söka medel för vissa brottsförebyggande insatser.

Läs mer om Socialdemokraterna politik för att bryta segregationen och stoppa den grova brottligheten här.

Uppdaterades senast: