Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Fusk med rot- och rutavdragen ska stoppas

S-regeringen tillsätter en utredning för att komma åt fuskföretag inom rut- och rotbranscherna. Företag som missköter sig kan i framtiden komma att uteslutas från möjligheten att utföra sådana arbeten.

placeholder

Utredningsuppdraget presenterades vid en pressträff under måndagen med finansminister Mikael Damberg.

Enligt regeringen ökar mängden svartarbete inom ramen för rot och rut. Bland annat förekommer fusk med löner, sociala avgifter och anställning av illegal arbetskraft. Det innebär också att företag konkurrerar på olika villkor och det blir allt vanligare att seriösa företag som följer regelverket utkonkurreras av företag som inte gör rätt för sig.

– Oseriösa eller direkt kriminella aktörer ska inte kunna utnyttja våra gemensamma system och förstöra för alla de seriösa aktörer som vill göra rätt för sig. Nu tar vi nya initiativ för att pressa tillbaka arbetslivskriminaliteten och fusk med skattemedel, säger Mikael Damberg.

Utredaren ska bland annat:

  • titta på om det bör ställas ytterligare krav på de företag som utför rut- och rotarbeten, bland annat om de ska kunna uteslutas från att möjligheten att utföra sådana arbeten om de missköter sig.
  • undersöka om det kan vara aktuellt att ytterligare uppgifter ska lämnas i arbetsgivardeklarationen för att på så sätt motverka arbetskriminalitet.
  • göra en översyn av regelverket över så kallade personalliggare. Regeringen konstaterar att regelverket funnits under lång tid och flera branscher har tillkommit sedan det lanserades och därför behövs en översyn.

Uppdraget ska delredovisas senast den 31 augusti och slutredovisas den 30 augusti 2024. Det har ännu inte meddelats vem som blir utredare.

Uppdaterades senast: