Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Nya åtgärder för att stärka vård i kristider

Den socialdemokratiska regeringen vill skärpa hälso- och sjukvårdslagen. Detta för att svensk sjukvård ska stå bättre rustad vid framtida kriser och krig.

placeholder

De senaste åren visar att det behövs en stark demokratisk kontroll av vården för att upprätthålla en bra beredskap och en hög motståndskraft i tider av kris.

Vi ska exempelvis känna oss trygga med att sjukvårdsprodukter ska finnas där sjukvård bedrivs.

– I dag är det reglerat i hälso- och sjukvårdslagen att det ska finnas den personal, de lokaler och den utrustning som krävs för en god vård. Regeringen vill skärpa lagen så att det tydliggörs att i begreppet utrustning ska sjukvårdsprodukter ingå, meddelade idag Socialminister Lena Hallengren vid en pressträff.

Insatserna bygger vidare på åtgärder som redan har vidtagits.

Förutom lagskärpningen ger S-regeringen också myndigheter i uppdrag att bland annat stärka kommunernas arbete med vårdens och socialtjänstens beredskap och att stärka blodverksamheten runtom i landet.

Uppdaterades senast: