Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Nu ska sjuksköterskorna bli fler

Det råder brist på sjuksköterskor, något som blir extra tydligt så här i sommartider då många vårdavdelningar brottas med att få ihop bemanningen under semestern.

Regeringen tillsätter nu en nationell samordnare som ska arbeta för att lärosätena ska kunna utbilda fler sjuksköterskor.

placeholder

Det råder i dag brist på grundutbildade sjuksköterskor på arbetsmarknaden. Bristen förväntas dessutom öka kommande år med nuvarande dimensionering av utbildningen.

Trots att många söker till utbildningen och att regeringen tillfört extra medel till fler utbildningsplatser har flera lärosäten inte kunnat bygga ut utbildningen.

Ett skäl som en majoritet av lärosätena lyfter fram är bristen på platser där studenterna kan genomföra sin så kallade VFU, det vill säga den del av högskoleutbildningen som sker i hälso- och sjukvården.

I dag ställer inte alla privata vårdgivare upp och anordnar VFU-platser i vården.

– Det duger inte. Också privata vårdgivare måste ta sitt ansvar och anordna VFU-platser för att livsviktiga utbildningar ska kunna byggas ut och kompetensförsörjningen i välfärden ska fungera. Samarbetet mellan hälso- och sjukvårdshuvudmän, vårdgivare och lärosäten behöver bli bättre, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Anna Ekström och Socialminister Lena Hallengren presenterade på torsdagen därför en nationell samordnare som ska stödja lärosäten samt hälso- och sjukvården i deras arbete med att tillhandahålla platser i sjuksköterskeutbildningen.

Samordnaren ska fungera som ett stöd och en katalysator för lärosätena och vårdgivarna i deras samverkan kring VFU, men inte ta över ansvaret som vilar på dem. Samordnaren ska även särskilt se över möjligheterna att ställa krav på privata vårdgivares medverkan i utbildningarna.

Till nationell samordnare utses Hans Wiklund, universitetsdirektör vid Umeå universitet. Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2023.

Uppdaterades senast: