Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Riksrevisionen bekräftar: skolpengen är orättvist

Systemet med skolpeng är orättvist och slår mot eleverna i de kommunala skolorna. Det konstaterar Riksrevisionen och ger stöd åt Socialdemokraternas kritik av systemet.

S-regeringen lade senast i juni ett förslag i riksdagen om ett mer rättvist system för skolpeng – men det röstades ner av M, SD, KD, L och C.

placeholder

Socialdemokraterna vill ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan och en central del i det arbetet är att förändra systemet med skolpengen.

Ända sedan friskolereformen drevs igenom för 30 år sedan har systemet med skolpeng varit ifrågasatt. Det går ut på att varje elev ska ta med sig samma summa pengar till den skola som den väljer, oavsett om den är kommunal eller fristående.

Meningen var att systemet skulle främja likvärdigheten. Men i stället har det visat sig öka skillnaderna mellan elever och skolor.

S-regeringen har under våren därför lagt förslag om att kommunerna ska kunna sänka ersättningen till friskolor för att de inte har samma ansvar och kostnader. Men förslaget röstades ned av M, SD, L, KD och C, bland annat med hänvisning till att man ville invänta den granskning av skolpengen som Riksrevisionen aviserat och som presenteras idag torsdag.

Riksrevisionen bekräftar nu precis det som Socialdemokraterna hela tiden hävdat: Att det nuvarande systemet med skolpeng inte är likvärdigt och missgynnar elever i kommunala skolor.

De kommunala skolorna har exempelvis ett ansvar att ta emot alla elever, ibland på mycket kort varsel, vilket medför kostnader som friskolorna inte har.

Ett argument som ofta förts fram för att försvara det nuvarande systemet är att ersättningen ska vara likvärdig. Men det är inte ett relevant argument, enligt Riksrevisionen, eftersom det inte är eleven som får pengarna, utan skolhuvudmannen, som tillåts fördela pengarna till skolor som kanske ligger i andra kommuner.

Skolkoncernerna kan dessutom välja att dela ut delar av skolpengen i vinst till ägarna. Alltså gör det nuvarande systemet det möjligt för privata skolkoncerner att plocka ut stora summor av våra gemensamma skattepengar i vinst till sina ägare, i stället för att lägga det på eleverna och undervisningen.

Ett annat problem med det nuvarande systemet är att kommunernas skolpengsbeslut ofta kommer sent och dessutom är otydligt.

Riksrevisionen föreslår nu att systemet med skolpengen ersätts med en nationell schablonersättning till de fristående skolorna.

Uppdaterades senast: