Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

45 åtgärder för att stoppa arbetslivskriminaliteten

S-regeringen trappar upp kampen mot arbetslivskriminaliteten. Den 1 juli 2022 presenterades en nationell strategi med 45 åtgärder för att trycka tillbaka kriminaliteten och städa upp på svensk arbetsmarknad.

placeholder

Den nationella strategin presenterades vid en pressträff av biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson och LO:s ordförande Susanna Gideonsson.

De gav en samstämmig bild av arbetslivskriminalitet som ett allvarligt samhällsproblem som innebär att människor utnyttjas i arbetslivet och att seriösa företagare konkurreras ut av fuskare och kriminella.

– Arbetslivskriminaliteten omsätter stora belopp och är en inkomstkälla för organiserad brottslighet. Det här måste stoppas. Därför har vi nu beslutat om en nationell strategi mot arbetslivskriminalitet, säger biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson.

Strategin innehåller 45 punkter med åtgärder inom sju huvudområden:

  1. Minska utrymmet för kriminella aktörer på arbetsmarknaden
  2. Effektivare tillsyn och kontroll
  3. Mer kännbara sanktioner
  4. Bättre samarbete mellan myndigheter, kommuner och arbetsmarknadens parter
  5. Bättre information och ökad kunskap
  6. Bättre registerförfattningar och sekretessbestämmelser
  7. Utvecklat internationellt- och EU-samarbete

Åtgärderna handlar om allt från skärpta regler kring arbetskraftinvandring och inrättandet av regionala center mot arbetslivskriminalitet till en översyn av offentlig upphandling, sekretessregler och kraven på företag i RUT- och ROT-systemen.

Vad är arbetslivskriminalitet?

Arbetslivskriminalitet handlar om brottslighet som kan leda till att arbetstagare utnyttjas eller riskerar att skadas i arbetet. Det innebär också att seriösa verksamheter konkurreras ut av dem som utnyttjar arbetstagare med orimliga arbetsvillkor, som fuskar med skatter och avgifter och på annat sätt bryter mot lagar och regler.

Arbetslivskriminalitet förekommer i många branscher även om risken bedöms som störst inom byggbranschen, restaurangbranschen, transportbranschen, städbranschen samt inom vård, omsorg och sociala tjänster.

Uppdaterades senast: