Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Här är nya lagarna som träder i kraft 1 juli

Idag fredagen den 1 juli träder ett antal nya och förändrade lagar i kraft. Bland annat införs hårdare straff för våldtäkt, ökade möjligheter att stänga skolor med allvarliga brister och höjt bostadstillägg för pensionärer.

placeholder

På skolområdet införs en rad nya lagar. Exempelvis införs ett mobilförbud under lektionstid och en möjlighet att ha en hel skoldag utan mobiltelefoner.

Samtidigt kommer skolpersonal att få ”utökat mandat” att ingripa vid hotfulla situationer och rektorer ges ökade möjligheter att stänga av eller omplacera elever som varit våldsamma eller hotfulla.

Det kommer från och med den 1 juli också bli lättare att stänga ner skolor som drivs av oseriösa aktörer och där det finns stora brister. Åtgärden att stänga ner skolor med ”återkommande och allvarliga brister” gäller såväl friskolor som kommunala skolor.

Nytt på skolområdet är också att elever i årskurs 4-9 i grundskolan ska erbjudas extra studietid, minst två timmar per vecka, för att få hjälp med läxor och annat skolarbete. Dessutom ska den så kallade lovskolan utökas. Lovskola ska erbjudas elever i grundskolans årskurs 9, som riskerar att inte uppfylla kriterierna för betyget E i ett eller flera ämnen.

Även på området som rör brottslighet och grov kriminalitet sker en rad lagskärpningar. Den 1 juli skärps exempelvis ett antal lagar i syfte att komma till rätta med tystnadskulturen kring gängbrottsligheten. Bland annat införs en typ av kronvittnessystem där den som medverkar i en utredning av någon annans brott ska kunna få lindrigare straff själv. Dessutom skärps straffen för övergrepp i rättssak, grova fall av mened och skyddande av brottsling.

Terrorismlagstiftningen förändras även, där samtliga brott kan betraktas som terroristbrott, bara övriga förutsättningar är uppfyllda.

I dag fredag skärps också minimistraffet vad gäller våldtäkt från två års fängelse till tre års fängelse och även straffet för sexuella kränkningar över internet skärps. Den 1 juli skrivs även hedersförtryck in som ett särskilt brott.

Nya lagar innebär också en rad positiva nyheter för Sveriges äldre, bland annat införs en fast omsorgskontakt i hemtjänsten, garantipensionen höjs och bostadstillägget för pensionärer höjs.

HÄR ÄR NÅGRA AV DE LAGAR SOM TRÄDER I KRAFT 1 JULI

 • Etableringsjobb – en helt ny modell för staten att stimulera anställningar för långtidsarbetslösa och nyanlända.En stärkt rättsprocess för att bryta tystnadskulturen.
 • Skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar.
 • Miljöstyrningen skärps i bonus-malus-systemet.
 • Hållbarhetsmål införs för Sjätte AP-fondens placeringsverksamhet.
 • Fjärrkyle- och fjärrvärmekunder samt lägenhetsinnehavare ska kunna styra och minska sin energianvändning.
 • Bostadstillägget höjs för pensionärer.
 • Tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer inom bostadsbidraget med anledning av ökade levnadsomkostnader.
 • Ökade möjligheter att stänga skolor med allvarliga brister.
 • Mer tid till lärande genom att extra studietid och utökad lovskola införs.

Se den fullständiga listan på nya lagar här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Uppdaterades senast: