Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Stort intresse för S ekonomisk-politiska seminarium

Vilken roll spelar finanspolitiken för att stärka Sveriges motståndskraft i ett oroligt omvärldsläge? Hur tryggar vi statsfinanserna samtidigt som vi stöttar de hushåll som har det tuffast? Det var några av ämnena som avhandlades på S ekonomisk-politiska seminarium i Almedalen.

placeholder

Att den ekonomiska politiken är en högaktuell fråga märkes när Socialdemokraternas ekonomisk-politiska seminarium gick av stapeln på måndagen. Många ville lyssna på samtalet mellan finansminister Mikael Damberg och internationella gästen, Brigitte Granville, professor i internationell ekonomi och ekonomisk policy vid Queen Mary University of London.

Utgångspunkten för seminariet var ”Finanspolitiken i en orolig tid” och samtalet mellan Mikael Damberg och Birgitta Granville kretsade kring de finanspolitiska vägvalen i en tid av hög inflation och geopolitiska spänningar.

Se hela seminariet här:

Uppdaterades senast: