Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Den med privat sjukvårdsförsäkring ska inte snabbare få vård

Idag kan personer med en privat sjukvårdsförsäkring gå före i vårdkön, trots att de inte har större medicinska behov än de utan. Därför presenterade idag en utredning förslag för att säkerställa att patienter med privat sjukvårdsförsäkring inte får snabbare tillgång till vård eller bättre vård i den offentligt finansierade hälso- och sjukvården framför patienter utan privat försäkring.

Lena Hallengren

Socialdemokraterna vill inte att vården ska gå samma väg som skolan. Skolbolag ska inte välja elever och vårdbolag ska inte välja patienter. Vård ska ges efter behov – inte efter plånbok. Systemet med privata sjukvårdsförsäkringar tränger ut patienter i störst behov av vård och riskerar ytterst att hota tilltron till vår gemensamt finansierade välfärd.

– Idag får personer med sjukvårdsförsäkringar vård snabbare, sannolikt utan att ha större vårdbehov än skattefinansierade patienter, sa socialminister Lena Hallengren (S) på en pressträff tidigare idag.

S-regeringen har tidigare tillsatt två utredningar som fått i uppdrag att lämna förslag på hur det kan säkras att ingen ska kunna köpa sig före personer med större behov av vård. I dag kom den andra utredningen som föreslår flera åtgärder för att säkerställa att patienter med privat sjukvårdsförsäkring inte får snabbare tillgång till vård eller bättre vård i den offentligt finansierade hälso- och sjukvården framför patienter utan försäkring.

Utredningen föreslår bland annat att:

  • Privata vårdgivare som har avtal med en region om att bedriva offentligt finansierad vård inte ska få erbjuda den vården till patienter med privat sjukvårdsförsäkring.
  • Vårdgivare som får offentlig finansiering ska erbjuda vård efter behov, inte efter plånbok.
  • Regioner ska inte få lämna över vårduppgifter till en privat vårdgivare om de erbjuder den vården till patienter vars vård finansieras av en privat sjukvårdsförsäkring.
  • Privata vårdgivare som tar emot patienter med privat sjukvårdsförsäkring inte ska få remittera de patienterna vidare till den offentligt finansierade vården.
  • IVO ska ha rätt att kräva åtgärder av en privat vårdgivare som bryter mot de nya förslagen.

Förändringarna föreslås att träda i kraft i den 1 januari 2024 och vissa förslag först den 1 januari 2026.

Uppdaterades senast: