Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Nya kraftfulla åtgärder för att stoppa mäns våld mot kvinnor

Arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor fortsätter med en rad nya åtgärder. Det meddelade den socialdemokratiska regeringen på en pressträff i dag. Bland annat får Socialstyrelsen i uppdrag att stärka det nationella stödet till kommunerna i deras arbete med att hjälpa våldsutsatta att ordna stadigvarande boende. S-regeringen har även beslutat om att inrätta ett nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck.

placeholder

Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem som kränker och begränsar kvinnors grundläggande fri- och rättigheter. Våldet är utbrett, allvarligt och orsakar stort lidande. Det får livslånga konsekvenser för de som utsätts. Varje kvinna som skadas av sin partner eller före detta partner är en för mycket. Inget barn ska tvingas uppleva våld under uppväxten och ingen ung tjej ska utsättas för våld av sin pojkvän eller hedersförtryck från sin familj. Regeringen går nu fram med ytterligare nya åtgärder och förstärkningar för att stoppa mäns våld mot kvinnor.

– Det här innebär ytterligare krafttag i arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Men vi är inte klara förrän våldet helt och hållet har upphört och här behöver vi alla hjälpas åt, sa Eva Nordmark under en pressträff när förslagen presenterades.

Regeringen har sedan tidigare presenterat ett åtgärdsprogramför att stoppa mäns våld mot kvinnor. Det programmet består av 99 åtgärder som omfattar insatser för att förebygga våld såväl som att ge stöd och skydd till utsatta.

Regeringen har i dag beslutat om följande insatser kopplat till mäns våld mot kvinnor:

 • Tryggt boende för våldsutsatta
 • Stärkt hyresrättsligt skydd för våldsutsatta
 • Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck
 • Kommittédirektiv Exitprogram för personer som är utsatta förprostitution
 • Uppdrag till Socialstyrelsen att stödja arbetet inom vård och omsorg.
 • Stärkt hyresrättsligt skydd för våldsutsatta
 • Polisens kompetens att bemöta psykisk ohälsa vid brott i nära relation stärks
 • Översyn av kontaktförbudslagstiftningen
 • Stärkt stöd till tandvård för våldsutsatta

Uppdaterades senast: