Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Bättre verktyg för att minska och motverka boendesegregation

Att bryta segregationen är en av S-regeringens viktigaste prioriteringar. I dag finns stora skillnader mellan bostadsområden och mellan kommuner vad gäller arbetslöshet, skolresultat, inkomst, hälsa och känslan av otrygghet. Det hotar samhällsgemenskapen. Segregation måste motverkas när vi bygger och utvecklar våra städer, mindre orter och bostadsområden. Därför gav regeringen i dag en utredare i uppdrag att utveckla verktyg och metoder för att stärka arbetet med att minska och motverka segregation i samhällsplaneringen.

placeholder

Segregation och utanförskap bryter sönder framtidstron och tilliten i vårt samhälle. Socialdemokraterna vill därför vända på varje sten för att bryta segregationen och stoppa våldet.

De stora skillnaderna som finns mellan bostadsområden och mellan kommuner vad gäller arbetslöshet, skolresultat, inkomst, hälsa och känslan av otrygghet hotar samhällsgemenskapen. Segregationen måste motverkas när vi bygger och utvecklar våra städer, mindre orter och bostadsområden. Därför ges en särskild utredare i uppdrag att utveckla verktyg och metoder för att stärka arbetet med att minska och motverka segregation i samhälls­planeringen.

Utredaren ska även redogöra för hur arbetet med att säkra att hyresgäster kan bo kvar efter bruksvärdes- och hyreshöjande renovering fortlöper. Syftet med utredningen är att ta fram förslag som på både lång och kort sikt kan bidra till att minska och motverka boende­segregation på ett sätt att som främjar jämlika uppväxt- och levnads­villkor och goda livschanser för alla.

Uppdaterades senast: