Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Snabbare lagföring av enklare brott

I januari 2018 inleddes försöksverksamheten med ett snabbförfarande i brottmål. Snabbare lagföring av enklare brott är ett uppdrag från regeringen som innefattar ett samarbete mellan flera olika myndigheter. Syftet med metoden är att korta ner tiden mellan brott och dom. Resultatet visar stora framgångar, med en förbättring från ett genomsnitt på ca 22 veckor till 6,4 veckor enbart under 2021. Nu vill S-regeringen möjliggöra ett permanent snabbförfarande i brottmål i hela landet.

placeholder

Brott ska kunna utredas och lagföras snabbare och mer effektivt än idag. Därför lämnar S-regeringen en proposition till riksdagen med ett förslag som möjliggör ett permanent snabbförfarande i brottmål i hela landet. Förslaget är en av punkterna i S-regeringens 34-punktsprogram med åtgärder mot gängkriminaliteten.

Snabb lagföring innebär bland annat att en polispatrull kan göra klart utredningen på plats när de ingripit mot en misstänkt, men också att den misstänkte omedelbart får en preliminär tid för rättegång. Ärendet går omedelbart vidare till åklagare och ger polispatrullen möjlighet att fortsätta sitt arbete. Metoden innefattar vanliga brott som ger högst tre års fängelse, så som rattfylleri, olovlig körning, narkotikabrott och stöld.

Utöver polisens förändrade arbetssätt inkluderar metoden ett samarbete mellan Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket, tingsrätterna, Rättsmedicinalverket och Kriminalvården.

På de platser där metoden har prövats har man sett goda resultat. I Västerbotten har tiden från brott till straff förkortats drastiskt, från 22 veckor till cirka 5 veckor. Arbetets kvalité har bibehållits samtidigt som det rättssäkra underlaget för tingsrättens bedömning stärks, då huvudförhandlingarna hålls snabbare.

Effektiviseringen av arbetet med brottmål sänder en viktig signal om att samhället snabbt ingriper mot brottslighet. De kortare handläggningstiderna minskar även påfrestningarna för målsäganden, tilltalade och vittnen samtidigt som metoden i normalfallet också ökar det rättssäkra underlaget, då fallet tas upp i domstol en kort tid efter händelsen.

– Nu ser vi till att möjlig­göra ett perma­nent snabb­förfarande i brottmål i hela landet. Brott ska mötas av en snabb reaktion från sam­hället, det är viktigt både för människors trygg­het och för deras förtro­ende för rätts­väsendet, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson.

Metoden föreslås träda i kraft i hela landet den 1 januari 2023.

Uppdaterades senast: