Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Krafttag mot våldsbejakande extremism

S-regeringen tar krafttag mot den våldsbejakande extremismen. Bland annat får Säkerhetspolisen mer resurser och reglerna för vapentillstånd ska ses över.

placeholder

Regeringen har under en längre tid arbetat mot terrorism och våldsbejakande extremism.

Sedan hösten 2014 har man bland annat överlämnat 28 propositioner med lagförslag specifikt riktade mot terrorism och våldsbejakande extremism – däribland en ny terroristbrottslag samt förbud mot terrorresor. Verktygen för Säkerhetspolisen har också blivit fler.

Den senaste tidens våldsdåd med kopplingar till högerextrema miljöer, som skoldåden i Eslöv och Kristianstad och nu senast våldsdådet i Visby, har aktualiserat frågan än mer. Under måndagen presenterade Morgan Johansson därför ytterligare åtgärder för att motarbeta våldsbejakande extremism.

Bland annat meddelade justitieministern att man nu vill se över vapenlagen och se om lagstiftningen kan skärpas för att säkerställa att vapen inte före­kommer i olika typer av riskmiljöer, exempelvis våldsbejakande politiska miljöer.

Regeringen vill även göra en översyn av den lagstiftning som styr SÄPO:s data- och informationshantering. Syftet är att underlätta för myndigheten att upptäcka hot och radikalisering som sker på nätet.

Slutligen har regeringen för avsikt att i höstens budget gå fram med förslag om mer resurser till Säkerhetspolisen. Det skulle innebära att vi får en säkerhetstjänst med klart bättre förutsättningar att möta de hot som riktas mot Sveriges säkerhet.

Uppdaterades senast: