Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S storsatsar på svensk industri

Finansminister Mikael Damberg presenterade under onsdagen ett omfattande paket för att svensk industri ska vara världsledande i klimatomställningen. Paketet innebär bland annat ökade satsningarna på ny teknikutveckling och stöd till stora klimatprojekt. Det kommer att skapa jobb i hela landet.

placeholder

Socialdemokraterna vill även fortsätta en av världens första statliga satsning på negativa utsläpp, det vill säga att fånga in och lagra koldioxidutsläpp från restprodukter från skogs- och jordbruk. Andra delar av paketet handlar om att snabba på och förenkla tillståndsprocesserna och öka de statliga kreditgarantierna till minst 100 miljarder för att få fler gröna industriinvesteringar på plats.

Socialdemokraterna har i regeringsställning redan gjort stora investeringar för att ställa om svensk industri. Som ett direkt resultat tillverkas det nu fossilfritt stål i Sverige, det byggs elbilar och nedlagda industrier blir till batterifabriker. Något som skapar tusentals jobb här och nu, och gör Sverige starkare.

Nu ökar Socialdemokraterna tempot ytterligare och ser till att framtidens jobb inte försvinner i väg till andra länder.

Bland annat förstärks satsningarna på industrins omställning genom Industriklivet, en viktig satsning som skapat förutsättningar för klimatomställning av den tunga processindustrin. Tack vare Industriklivet har projekt som Hybrit – det fossilfria stålet, kemisk återvinning av plast i Stenungsund genom Borealis, Svensk plaståtervinning och Ovakos satsning på vätgas i Hofors kunnat få stöd i sin utveckling. Socialdemokraterna vill nu fortsätta utveckla Industriklivet och utöka stödet.

Socialdemokraterna vill också se ökade satsningar på forskning och innovation, inte minst när det gäller digitaliseringens möjligheter. Man vill även förenkla och snabba upp tillståndsprocesserna för företag som vill expandera och skapa nya jobb. Och för att möjliggöra fler klimatinvesteringar i Sverige vill regeringen utöka de gröna kreditgarantierna till minst 100 miljarder.

Sverige blir också ett av de första länderna i världen med att sjösätta ett statligt stödsystem för att ta bort koldioxid från atmosfären med bio-CCS. Det handlar att fånga in och lagra koldioxidutsläpp från till exempel kraftvärmeindustrin, skogsbruk och produktion av pappersmassa där Sverige.

Satsningen innebär ett stort kliv framåt i arbetet för att snabba på klimatomställningen.

Pressträff med finansminister Mikael Damberg från Södra hamnplan, Luleå.

Uppdaterades senast: