Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Nya supersiffror för svensk arbetsmarknad

Sysselsättningsgraden i Sverige är nu den högsta på 30 år och arbetslösheten har minskat tydligt. Störst är minskningen bland unga.

placeholder

Svensk arbetsmarknad har gjort en stark återhämtning efter pandemin. Trots oroliga tider har Sverige just nu en mycket positiv utveckling av arbetsmarknaden. Arbetslösheten fortsätter att minska på bred front och över hela landet.

– När vi nu går mot tuffare tider så är det glädjande att vi har ett starkt utgångsläge på svensk arbetsmarknad. Arbetslösheten och långtidsarbetslösheten har sjunkit, samtidigt som allt fler kommer i arbete. Och i osäkra tider är ett eget jobb att gå till den främsta tryggheten, sa finansminister Mikael Damberg när han presenterade den nya positiva statistiken för svensk arbetsmarknad vid en gemensam pressträff med arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark.

Allra bäst går det för de unga. Andelen inskrivna arbetslösa ungdomar vid Arbetsförmedlingen har sjunkit kraftigt under de senaste månaderna. Det handlar om en 30 procentig minskning på ett år. Och antalet långtidsarbetslösa ungdomar har enligt SCB minskat med 24 procent sedan juni 2021.

– Vi ser att branscher där många unga arbetar, som besöksnäringen, restaurangbranschen och handeln har återhämtat sig med kraft efter pandemin och suget efter arbetskraft är stort, säger arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark.

Sysselsättningsgraden i Sverige är nu på den högsta nivån sedan början av 90-talet. Även utifrån en internationell jämförelse så ligger Sverige mycket bra till. Enligt den senaste statistiken för första kvartalet 2022 från Eurostat, så har Sverige det högsta arbetskraftsdeltagandet inom EU med god marginal och den näst högsta sysselsättningsgraden i EU.

Historiskt många lediga jobb

Sverige har även en mycket positiv trend vad gäller antalet lediga jobb. Antalet nya lediga jobb till Arbetsförmedlingen i juni uppgick till 188 000. Det är 75 000 fler än i motsvarande månad föregående år och är på en historiskt hög nivå. Aldrig tidigare har vi haft så många lediga jobb i Sverige.

Totalt sett så handlar det om tiotusentals nya jobb som skapats i hela landet. Många nya jobb skapas som följd av att pandemirestriktionerna lättats och att människor återigen kan ta del av restaurangbesök, resor och kultur. Andra skapas till följd av stora investeringar i ny grön teknik.

Västerbottens- och Norrbottens län är också bland de län där arbetslösheten är lägst. Här bidrar den gröna omställningen och nyindustrialiseringen till utvecklingen. Investeringar i grönt stål, batterifabrik och fossilfri sjöfart skapar tusentals jobb i norra Sverige.

Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark betonade att den positiva utvecklingen av arbetsmarknaden till stor del är resultatet av en effektiv krispolitik under pandemin. Genom reformer som korttidsarbete och en förstärkt a-kassa kunde den s-ledda regeringen under pandemin bidra till att öka tryggheten för vanligt folk och hålla hjulen snurrande i svensk ekonomi. Både löntagare och företag fick stöd för att klara krisen och nu syns resultatet: jobben kommer tillbaka, sysselsättningen ökar och arbetslösheten sjunker.

I slutet av juni var 333 000 personer, motsvarande 6,6 procent av arbetskraften, inskrivna som arbetslösa på landets arbetsförmedlingar. Jämfört med förra sommaren är det 74 000 färre inskrivna arbetslösa.

Uppdaterades senast: