Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S går till val på en klimatpolitik för vanligt folk

Socialdemokraterna presenterar idag ett paket för en rättvis klimatomställning. Bland annat vill S införa dubbelt så många publika laddstolpar till 2030 och introducera ett ekonomiskt stöd för att kunna energieffektivisera äldre flerbostadshus genom renovering.

placeholder

Paketet presenterades av finansminister Mikael Damberg och klimat- och miljöminister Annika Strandhäll vid en gemensam pressträff under fredagen.

Att klara klimatomställningen är vårt gemensamma ansvar. Vi behöver alla behöva bidra, men det har varit för dyrt och svårt för många att ställa om. Därför går vi socialdemokrater till val på en klimatpolitik för vanligt folk. Vi vill göra det möjligt för fler att leva och resa klimatvänligt och samtidigt kapa sina kostnader. Samtidigt som vi sänker utsläppen ska vi stärka beredskapen mot extremväder, säger finansminister Mikael Damberg.

Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga. Extremväder som skyfall, torka och skogsbränder hotar folks hem och försörjning och ställer till med stora problem i samhället. Därför behöver vi ställa om vårt samhälle fortare. Det krävs en klimatpolitik som fungerar för vanligt folk i hela landet – varje dag. Därför presenterar vi nu ett paket för en rättvis omställning, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Häromdagen presenterade finansminister Mikael Damberg även ett omfattande paket för att öka takten i industrins omställning, något som skulle skapa fler gröna jobb och bättre livsvillkor i orter som tidigare kämpat med arbetslöshet och bristande välfärd.

Reformer som ingår i paketet för en rättvis klimatomställning:

 • Dubbelt så många publika laddstolpar till 2030. Socialdemokraterna vill införa ett laddstolpemål om att minst fördubbla antalet publika laddstolpar till 2030.
 • Mer enhetlig hantering av laddare och appar för elbilsanvändare. Vi kommer driva på för att göra det enklare att använda elbil med en mer enhetlig hantering av laddare och appar för elbilsanvändare.
 • Energieffektiviseringsstöd för flerbostadshus. Socialdemokraterna vill införa ett ekonomiskt stöd för åtgärder som förbättrar energiprestandan i flerbostadshus.
 • Fortsatta klimatinvesteringar. Vi vill se till att klimatinvesteringarna fortsätter och under nästa mandatperiod vill vi utveckla ”Klimatklivet” med en tydligare inriktning på att underlätta klimatomställning för vanligt folk.
 • Stärkt klimatberedskap. Förbättrade investeringar för klimatberedskap och extremväder.
 • Reformerat reseavdrag. Reseavdraget behöver bli bättre och enklare, och omfatta fler. Vi socialdemokrater vill fullfölja den största reformen av reseavdraget på flera decennier.
 • Avgiftsfri kollektivtrafik för gymnasieelever och studenter under sommaren. En stor grupp unga ska under sommarlovet få möjlighet till avgiftsfri kollektivtrafik. Unga ska inte behöva tacka nej till ett jobb för att pengarna inte räcker till.
 • Omfattande investeringar i både ny och befintlig järnväg. Den största järnvägssatsningen i modern tid. Vi vill fortsätta med den historisk nationell infrastrukturplan vi sjösatt i regeringsställning där vi ökar investeringstakten för mer och bättre järnväg.
 • Fortsatta investeringar i den gröna omställningen för att skapa tiotusentals nya jobb för vanligt folk i hela landet. Hela samhället tjänar på att svensk industri blir världsledande.

Uppdaterades senast: