Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Magdalena Anderssons sommartal – ”Vårt Sverige kan bättre!”

Idag den 14 augusti höll partiordförande och statsminister Magdalena Andersson sitt sommartal på Gustaf Adolfs torg i Göteborg. I talet fokuserade statsminister Magdalena Andersson på Socialdemokraternas tre prioriteringar: att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden, att snabba på den gröna industriella revolutionen och skapa jobb i hela landet och att vända på varje sten för att bryta segregationen och knäcka gängen.

placeholder

I talet lades extra fokus på den gängkriminalitet som finns i Sverige. Statsministern talade om en kriminalitet som plågar Sverige och hotar hela den trygghet och rörelsefrihet som alla medborgare i Sverige har rätt till.

Regeringens straffskärpningar och kriminaliseringar av 30 nya handlingar belystes och även resultatet av detta, som visar på fler grovt kriminella bakom lås och bom som avtjänar längre straff. Utbyggnaden av polisen och rättsväsendet lyftes också.

Samtidigt var Magdalena Andersson noga med att poängtera att detta inte räcker. Arbetet mot kriminaliteten måste fortsätta och idag presenterades en nationell offensiv mot gängskjutningar. En offensiv som ger samhället handlingsutrymme att ta tillbaka kontrollen över de bostadsområden som gängen tagit som gisslan.

Parallellt med detta arbete måste det förebyggande arbetet fortgå. Segregationen måste brytas för att stoppa det mönster med unga pojkar som tar efter gängkriminella som hamnar bakom lås och bom.

- Vi vill bygga ett samhälle där alla barn som växer upp i Sverige bor i områden där man pratar svenska med varandra. Där barnen lär sig det de ska i skolan och sen går ut i vuxenlivet till jobb eller högre utbildning, sa statsminister Magdalena Andersson.

Vikten av att se sina föräldrar gå till jobbet belystes också. I Sverige ska alla som kan jobba, oavsett om man är man eller kvinna. Jämställdhet ska gälla i hela Sverige, oavsett vart man är född.

Fortsättningsvis talade statsministern om den stökiga marknadsskolan och den orättvisa som den skapar. Hon poängterade att skolans överordnade mål ska vara att barn och unga lär sig det de behöver inför vuxenlivet – inte att tjäna pengar åt börsbolag, riskkapitalister och utländska fonder.

Statsministern poängterade även vikten av att fortsätta skapa nya, gröna jobb i hela Sverige. Genom gröna investeringar skapas nya, gröna jobb i hela Sverige – en klimatomställning som funkar för vanligt folk.

- Och tillsammans med svenska folket ser jag fram emot att kämpa för vårt land och visa världen och varandra att vårt Sverige kan bättre, avslutade Magdalena Andersson talet.

Uppdaterades senast: