Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Nationell offensiv mot gängskjutningar

Gängkriminaliteten hotar vårt samhälle och sprider otrygghet i vårt land. Utvecklingen med grov brottslighet är allvarlig och leder till att våldet blir grövre. S-regeringen har tidigare genomfört över 70 straffskärpningar, men ser att mer behöver göras. Därför presenterade statsminister Magdalena Andersson, justitieminister Morgan Johansson och finansminister Mikael Damberg under en pressträff den 14 augusti ett av de mest omfattande åtgärdspaketen mot straffskärpningar för gängkriminalitet någonsin i Sverige.

placeholder

Det grova våld som utförs av kriminella gäng ska bekämpas med full kraft. Detta var en del av det budskap som framfördes under en presskonferens idag med statsminister Magdalena Andersson, justitieminister Morgan Johansson och finansminister Mikael Damberg.

S-regeringen har tidigare genomfört över 70 straffskärpningar, framför allt gällande grova våldsbrott och brott som begås av gängkriminella. Nu vidtar regeringen ytterligare åtgärder för att motverka kriminaliteten med de mest omfattande straffskärpningar för gängkriminalitet någonsin i Sverige.

För att markera allvaret i brott som begås i kriminella nätverk och vid kriminella uppgörelser och för att ge rättsväsendet utvidgade möjligheter att bekämpa denna, föreslår regeringen bland annat följande åtgärder:

  • Straffen för grovt olaga tvång, olaga hot, grovt olaga hot, rån, utpressning och grov utpressning skärps.
  • En ny typ av straffskärpningsbestämmelse som tar sikte på våldsamma uppgörelser bland kriminella införs.
  • En ny straffbestämmelse införs som gör det straffbart att involvera personer under 18 år i brott eller brottslig verksamhet.
  • Straffet skärps för narkotikabrott som tar sikte på försäljning, beställning av narkotika för eget bruk kriminaliseras.
  • Presumtion för häktning ska gälla redan vid misstanke om brott med ett minimistraff om fängelse i ett år och sex månader mot tidigare två år.
  • Återfall i brott ska beaktas i skärpande riktning vid straffmätningen i fler fall.

Regeringens politik är tydlig. Vi ska vända på varje sten för att bekämpa den hänsynslösa brottslighet som hotar vår samhällsgemenskap. Gängkriminaliteten ska tryckas tillbaka med full kraft för att skapa ett tryggare Sverige i varje kvarter.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Uppdaterades senast: