Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Socialdemokraternas generalplan för snabbt utbyggd elproduktion för billig el

Finansminister Mikael Damberg och energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar presenterade under lördagen den 20 augusti en generalplan för kraftigt förstärkt elproduktion och mer billig el. Ministrarna budskap var tydligt: En socialdemokratisk regering kommer inte att tillåta att Putin håller svenska hushåll och svensk industri som gisslan. Den kommer att göra det som krävs för att stötta hushållen, kraftigt förstärka Sveriges elproduktion och säkra mer billig el.

placeholder

Sverige behöver mycket mer el de närmaste åren för att få ned elpriserna, men också för att leda klimatomställningen och skapa jobb när industri och transporter ställer om från fossila bränslen till el. Därför går Socialdemokraterna till val på generalplan för kraftigt utbyggd elproduktion och mer billig el.

För att både klara av att bygga ut elproduktionen krävs en politik som ser och som utnyttjar potentialen i allaenergislag – vindkraft, kärnkraft, solenergi med mera. All fossilfri elproduktion behövs, och all fossilfri elproduktion behöver växa.

– Låt oss vara väldigt tydliga: Kärnkraften är en viktig del av svensk elproduktion, och den kommer att vara det under lång tid framöver. Vi socialdemokrater är teknikoptimistiska och vi välkomnar exempelvis Vattenfalls förstudie gällande ny kärnkraft i Ringhals. Men svenska hushåll och näringslivet har inte råd att vänta 10-20 år på mer el och sänkta priser.

Bara kärnkraft räcker inte, betonar finansministern. För en ökad svensk elproduktion och billig fossilfri el behövs en helhet, en mix av olika energislag. Det är inte minst viktigt för att garantera vår energisäkerhet, som blivit än viktigare mot bakgrund av Rysslands brutala anfallskrig mot Ukraina och energikrig mot Europa. Svenska hushåll har inte råd att vänta flera decennier på mer billig el, menar Mikael Damberg.

Socialdemokraterna vill se breda energipolitiska samtal för en långsiktig energipolitik och en ny energiöverenskommelse. Svensk elproduktion behöver långsiktighet och ansvarstagande där politiken gemensamt kan lösa Sveriges problem, här och nu.

Beskrivning av förslagen:

Stötta hushåll och företag genom ett högkostnadsskydd för höga elpriser
Vi vill återföra minst 90 miljarder på kort sikt, med hjälp av de flaskhalsintäkter som Svenska Kraftnät ansvarar för. Vi vill att de ska komma tillbaka till barnfamiljer, pensionärer och företagare redan i vinter.

Breda energipolitiska samtal för en ny energiöverenskommelse
Svensk elproduktion behöver långsiktighet och ansvarstagande. Vi vill ha breda blocköverskridande samtal om energipolitiken. Låt oss inte ideologisera energidebatten utan titta pragmatiskt på vad som löser Sveriges problem, här och nu.

Mer vindkraft långt ute till havs
Sveriges långa kust ger oss mycket goda möjligheter att bygga vindkraft långt ute till havs. Kommuner som medverkar till utbyggnad av vindkraftverk ska kunna få ekonomiskt stöd och tillståndsprocesserna för havsbaserad vindkraft ska halveras mot idag.

Riva de byråkratiska hindren för ökad elproduktion
Sverige behöver mer el och mindre byråkrati. Långsamma tillståndsprocesser ska röjas undan och vi vill minst fördubbla takten i utbyggnaden av elnätet. Samtidigt är det viktigt att kostnaderna för utbyggnaden av elnätet är rimliga oavsett var i landet man bor. En översyn av indelningen av elprisområden ska göras. Marknadsmodellen för el ses över så att den blir mer robust för framtiden.

Se över vilka åtgärder som behövs för att vi ska kunna utnyttja både befintlig och framtida kärnkraft
Kärnkraften är en viktig del av svensk elproduktion och kommer att så vara under lång tid framöver. Vi vill se över vilka åtgärder som behövs för att vi ska kunna utnyttja både befintlig och framtida kärnkraft. Vi måste trygga Sveriges elförsörjning. Vi ser positivt på de initiativ som nu tas för att undersöka potentialen framåt i samtliga fossilfria energislag. I de energipolitiska samtal som vi vill se utesluter vi inga frågor, inte heller frågor om var eventuella nya kärnkraftverk får byggas och om att justera antal tillåtna reaktorer.

Inför ett stöd till storskalig produktion av biodrivmedel i Sverige
Vi har stora resurser i vårt svenska skogs- och jordbruk, som kan spela en nyckelroll i klimatomställningen. Idag är biodrivmedel är dyrare att producera än fossila drivmedel och det känns i plånboken när vi tankar. Vi ska öka den svenska produktionen av förnybara drivmedel med ett särskilt stöd för storskalig produktion av biodrivmedel, så att det blir lättare att tanka fossilfritt i Sverige.

Krav på att installera fler solceller på offentliga och kommersiella byggnader
Solpanelerna ska bli fler, bland annat på offentliga och kommersiella byggnader. Vi vill ställa krav på att installera solceller på offentliga och kommersiella byggnader - så att de som kan bidra med elproduktion också gör det.

Värna vattenkraften
Vattenkraften är ryggraden i svensk elproduktion. Vi vill säkra vattenkraftens möjligheter att producera el när miljökraven omprövas.

Ta fram en kraft- och fjärrvärmestrategi
Vi ska ha en strategi för svensk fjärr- och kraftvärme, för en långsiktigt hållbar utveckling av fjärr- och kraftvärmesektorn så att den kan avlasta elsystemet.

Vi ska satsa på svensk produktion av vätgas
Vi vill ta fram en nationell plan för vätgasinfrastruktur, som ska samplaneras med elinfrastrukturen.

Fler frågor och svar angående energi och elpriser hittar du här.

Pressträff med Mikael Damberg och Khashayar Farmanbar från Socialdemokraternas partihögkvarter Sveavägen 68.


Uppdaterades senast: