Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Ökad respekt för lärare och höjda kunskapsresultat på utsatta skolor

Socialdemokraterna går till val på en kraftfull satsning för fler lärare och mindre klasser i de mest utsatta skolorna samt hårdare straff för brott riktade mot utbildningspersonal.

placeholder

Socialdemokraterna vill ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan. Bristande studiero och otrygga skolor gör att elever far illa, hamnar på glid och inte lär sig det de ska. Att ha en bra skolgång är nyckeln för att få en bra framtid, ett vaccin mot att dras in i gäng och kriminalitet. Skolan ska ge varje barn möjlighet att lyckas utifrån sina förutsättningar. Därför behöver vi öka respekten för skolans personal, stärka jämlikheten i skolan och höja kunskapsresultaten i de skolor med absolut tuffast förutsättningar – så att alla elevers kunskapsresultat kan höjas.

 

  1. Fler lärare och mindre klasser i de mest utsatta skolorna

De skolor som har de absolut tuffaste förutsättningarna behöver lyftas så att fler elever klarar skolan, kommer in på gymnasiet och i arbete. Socialdemokraterna går till val på en kraftfull satsning på de skolor där behoven är som störst. Pengarna ska användas för att höja kunskapsresultaten genom att till exempel anställa dubbelt så många lärare i kärnämnena, förbättra elevhälsan, anställa extra speciallärare eller minska undervisningsgrupperna. Cirka 150 skolor beräknas få ta del av satsningen.

Genom två lärare i klassrummet eller betydligt minskade klasser får varje elev mer tid med skickliga lärare och det blir högre kvalitet i undervisningen, mindre stök och mer kontinuitet i undervisningen. Det är en kraftfull satsning som kommer att leda till att fler tar sig vidare in på gymnasiet och att det blir mer attraktivt för utbildade, erfarna lärare att vilja jobba på just de här skolorna. Den socialdemokratiska regeringen har de senaste åren gjort flera viktiga åtgärder för en mer jämlik skola. Men det räcker inte. De skolor som har de absolut tuffaste förutsättningarna behöver lyftas så att fler elever klarar skolan, kommer in på gymnasiet och i arbete.

 

  1. Hårdare straff för brott riktade mot utbildningspersonal

Lärare och rektorer ska bemötas med respekt och ha hela samhällets stöd när de undervisar och agerar för trygga skolmiljöer. Som utbildningspersonal ska man känna att man har hela samhällets stöd i ryggen i en tuff situation, men också en vanlig skoldag. Lärare ska inte utsättas för otillbörlig påverkan, hot eller våld – det är fullständigt oacceptabelt.

Stök mot lärare behöver upphöra. När hot, våld och trakasserier riktas mot lärare, rektorer och annan utbildningspersonal är det inte bara ett angrepp på en enskild person, utan på skolans uppdrag och ytterst vår demokrati.

Därför behöver samhället markera och skicka en tydlig signal – med hårdare straff för de som hotar och trakasserar. Det straffrättsliga skyddet för utbildningspersonal ska stärkas. Detta är något som lärar- och skolledarfacken tidigare lyft och som vi nu går till val på.

 

Oppositionen står på riskkapitalisternas sida

De högerkonservativa ställer sig alltid på riskkapitalisternas sida i stället för skolbarnens och röstar nej till alla förslag för att öka jämlikheten och göra upp med marknadskaoset. De ser inte behovet av att rikta satsningar mot de skolor som har störst behov och att resurser ska gå dit de gör som störst nytta. De vill fortsätta överkompensera friskolor för ett ansvar de inte har och har under lång tid motsatt sig att mer pengar fördelas utifrån elevernas bakgrund och behov, såväl lokalt som nationellt. Vi ska ordning och reda i klassrummen, och vi ska ha ordning och reda i skolsystemet. Skattemedel läcker från skolan och försvinner iväg i vinst. Bara förra året gick de fyra största skolkoncernerna med 1,3 miljarder kronor i vinst. Det motsvarar omkring 2 200 lärartjänster som runt om i landet hade kunnat ge eleverna de stöd de behöver. I stället får uppsträckta händer vänta på att få hjälp och stöket fortgå.

Uppdaterades senast: