Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Energiministern om högkostnadsskydd och snabbt utbyggd elproduktion

Frågan om el- och energipriserna är högaktuell. Många oroar sig för hur de ska klara av att betala höstens och vinterns elräkningar.

Vad gör Socialdemokraterna för att skydda svenska hushåll och konsumenter och säkra tillgången på mer billig el? Vi frågade energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

placeholder

Vad är ditt viktigaste besked till väljarna om vad Socialdemokraterna vill göra för att stötta svenska hushåll och företag framåt?

– Vi vill införa ett högkostnadsskydd för höga elpriser, för hushåll och företag. Det handlar om minst dubbelt så mycket som Moderaternas förslag och kommer att innebära viktiga lättnader för svenska elkonsumenter – framför allt i de södra delarna av Sverige. En socialdemokratisk regering kommer att göra det som krävs för att stötta svenska hushåll och konsumenter.

– Högkostnadsskyddet kommer att vara utformat som en återbäring av de avgifter som betalats in till Svenska Kraftnät. Totalt handlar det om 90 miljarder som ska komma hushållen och företagen till del, som ska få stöd antingen genom åtgärder som sänker priserna, sänker nätavgifterna eller ger återbäring. S-regeringens förslag om ett kommande högkostnadsskydd är också ungefär tre gånger så stort som den tidigare elpriskompensationen som betalades ut i vintras.

Vad har vi mer för förslag för att säkra billig el?

– Vi presenterade precis en generalplan för kraftigt förstärkt elproduktion och mer billig el. Vi behöver bygga ut all fossilfri elproduktion för att få mer billig el, snabbt, inte minst i södra Sverige. Då behöver vi solkraft, vindkraft, vattenkraft och kärnkraft.

– Vindkraft långt ute till havs kan bidra med mycket energi. Kommuner som medverkar till utbyggnad av vindkraftverk ska kunna få ekonomiskt stöd. Vi behöver också värna vattenkraften och se till att solpanelerna blir fler, bland annat på offentliga och kommersiella byggnader.

– Kärnkraften är en viktig del av svensk elproduktion och kommer att så vara under lång tid framöver. Vi ser positivt på de initiativ som nu tas för att undersöka potentialen framåt i samtliga energislag. Efter valet vill vi se en ny energiöverenskommelse för Sveriges bästa, och vill därför föra energipolitiska samtal med andra partier om allt från vindkraft till kärnkraft.

Uppdaterades senast: