Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Nationell samling för välfärden och välfärdens medarbetare

Ska Sverige klara kvaliteten i vården, skolan och omsorgen behöver samhället ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. Socialdemokraterna går till val på att stärka välfärden med fler och rätt utbildade kollegor, goda arbetsvillkor och bra löner. Det meddelade partiordförande Magdalena Andersson, socialminister Lena Hallengren och finansminister Mikael Damberg vid en pressträff den 23 augusti 2022.

placeholder

Trots fantastiska insatser från vårdpersonalen är läget i vården tufft. Allt för många väntar på vård och arbetssituationen är pressad. Vården håller på att gå samma väg som skolan och bli alltmer som en marknad.

Det är människors behov av vård, skola och omsorg som ska vara i fokus – inte börskurser och vinstkrav. Välfärdens medarbetare behöver fler kollegor. Därför ska fler ska utbildas och fler anställas i välfärden. Alla som jobbar i skola, vård och omsorg behöver ha goda arbetsvillkor och bra löner. Lika viktigt är insatser som gör att välfärdens medarbetare trivs och vill jobba kvar.

Magdalena Andersson och Socialdemokraterna har tydligt pekat ut välfärden som en av tre politiska prioriteringar. Att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden och säkra en stark välfärd är vårt bästa verktyg för ökad trygghet och jämlikhet.

Det ska vara ordning och reda i välfärden. Mer välfärd efter behov, inte efter köpkraft. Mer respekt för personalen, fler kollegor och bättre arbetsvillkor – det är så vi gör välfärden bättre.

– Personalen som bär välfärden på sina axlar – undersköterskorna, lärarna, läkarna, sjukssköterskorna – förtjänar vår djupaste respekt. De förtjänar en politik som tar deras jobb på allra största allvar, säger Magdalena Andersson.

Därför går Socialdemokraterna till val på ett reformpaket för att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. Läs mer om reformpaketet nedan.

Se pressträffen med Magdalena Andersson, Lena Hallengren och Mikael Damberg här:

Paketet innefattar följande nio reformer:

1. Investeringarna i vården ska fortsätta – pengarna ska gå till vård, inte till byråkrati

Vi kommer alltid stå upp för att ge vården de förutsättningar som behövs. Under coronakrisen har välfärden kompenserats tre gånger om. Vi kommer att fortsätta att prioritera välfärden, och inte minst sjukvården, även efter pandemin. Vi vill fortsätta öka statens bidrag till kommuner och regioner. Stora skattesänkningar omöjliggör det. Villkor ska ställas på att pengarna till välfärden verkligen går till dess medarbetare, inte mer byråkrati.

2. Stärk förutsättningarna för välfärden i glesbygd

Det ska inte spela någon roll var i landet du bor, men idag är förutsättningarna för att ge invånarna en bra vård, omsorg och skola inte rättvisa. Det visar inte minst de stora skillnaderna i kommunalskatt. Det är inte rimligt att en undersköterska eller polis i Dorotea betalar många tusen kronor mer i skatt om året än någon med samma inkomst som bor på Lidingö och ändå inte får bättre välfärd, exempelvis till följd av att skattekraften skiljer sig åt eftersom andelen i arbetsför ålder skiljer sig åt. Pengarna måste fördelas mer rättvist. Det finns en utjämning mellan kommuner och regioner, men det var länge sedan den sågs över i sin helhet.

3. Ta tillbaka den demokratiska kontrollen så att fler kan utbildas till välfärdsyrken

Vi vill ta tillbaka kontrollen över utbildningssystemet, öka antalet utbildade personal och styra om resurser för att fler ska kunna utbildas till välfärdsyrken. Möjligheten att vidareutbilda sig eller specialisera sig behöver öka och kvaliteten i vård- och lärarutbildningarna ska höjas. Också privata välfärdsaktörer ska ta emot studenter på utbildning och praktik inom högskolan och yrkesvux. Alla aktörer som bedriver skattefinansierad vård eller skola ska vara med och bidra till att välfärdens medarbetare får fler kollegor.

4. Förskolelyft och språkkrav för pedagogisk personal i förskolan

I förskolan ska alla barn möta utbildad personal som kan prata god svenska. Det behövs för att varje barn ska utveckla sitt språk. Vi vill att ett språkkrav för pedagogisk personal i förskolan ska införas och se till att anställda som behöver kompetensutveckling i svenska språket får det. Vi behöver också satsa mer på kompetensutveckling och trygga anställningar för de som arbetar i förskolan. Och vill att ett Förskolelyft genomförs så att anställda i förskolan som saknar utbildning om barn eller tillräckliga språkkunskaper ska kunna läsa en barnskötarutbildning eller svenska på arbetstid.

5. Förbättra arbetsvillkoren för välfärdens medarbetare

Alla som jobbar i skola, vård och omsorg ska ha goda arbetsvillkor och bra löner. I socialdemokratiskt styrda kommuner och regioner vill vi därför se en introduktionstid för nyanställda med ett tydligt handledarskap, samt ett mentorskapsprogram där den som närmar sig pension kan ha sin tjänst och stödja nyanställda kollegor. Vi vill också verka för stärkt rätt till kompetensutveckling för välfärdens medarbetare, detta genom att tillgång till kontinuerlig kompetensutveckling hanteras i ett särskilt avtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi vill även att personalen i välfärden både ska erbjudas och kunna jobba heltid. Målet är 90 procent tillsvidareanställda och heltidsarbetande i S-styrda kommuner och regioner.

Vi socialdemokrater menar också att vårdens medarbetare ska kunna ägna mer tid åt patienter och mindre till administration. Det skulle till exempel kunna göras genom att minska på antalet möten och förenkla blanketter, intyg och krav på dokumentation.

6. Inför gemensamma journalsystem i vården

Offentliga och privata vårdgivares behov av att kommunicera med varandra blir allt större och dagens decentraliserade system skapar svårigheter där inte minst olika regioner och vårdgivare använder olika journalsystem. Vi vill att alla offentliga och privata vårdgivare ska använda sig av journalsystem som fungerar gemensamt och sätta tydligare standarder för enklare och ökad kommunikation av hälsodata.

7. Se till att alla i befolkningen får en egen fast läkare

En nyckel till att förbättra arbetsmiljön för vårdens personal och för att kunna se till att patienter får vård i tid är att säkra rätten till en egen fast läkare på vård- eller hälsocentralen. Vi vill ta fram tydliga etappmål för att öka andelen i befolkningen som verkligen har en fast läkarkontakt.

Vårt långsiktiga mål är att alla i befolkningen ska ha en namngiven fast läkare på sin vård- eller hälsocentral.

8. Utveckla vårdgarantin – besked om vårdtid inom 14 dagar

Många får vänta länge på ett besök eller en operation. Är det svårt att få tid i din region eller hos din vanliga vårdgivare vill vi se till att regionen hjälper dig att få vård där det kan finnas ledig kapacitet. Det kräver ett nationellt samarbete mellan regionerna för att kartlägga ledig kapacitet och förmedla den efter behov. Vi vill också att du aldrig ska behöva vänta mer än 14 dagar på besked om en tid till undersökning, planerade besök eller operation i den specialiserade vården. Tiden ska vara inom vårdgarantins gränser. I annat fall ska din region aktivt hjälpa dig att hitta vård i en annan region. Vårdgarantin omfattar i dag inte röntgenundersökningar. Det är inte rimligt att centrala delar av vårdkedjan inte är med. Vi vill därför skärpa vårdgarantin så att den även omfattar undersökningar, som exempelvis röntgen.

9. Stärk 1177 och korta väntetiderna

1177 ska vara en enkel väg in för patienten i vården, både för telefonrådgivning och via nätet. Det är därför viktigt att det drivs i offentlig regi och står under demokratisk kontroll, som en integrerad del i regionernas vård. I de socialdemokratiska regionerna vill vi stärka och utveckla 1177 och som ett första steg se till att minst halvera den genomsnittliga nationella väntetiden. Det långsiktiga målet är att ingen ska behöva vänta mer än maximalt tre minuter. Samtidigt ska du få råd av hög kvalitet, som gör att du inte behöver söka vidare vård om det inte är nödvändigt. Via 1177 på nätet ska du kunna se alla dina inbokade besök och aktiviteter i vården, ha möjlighet att boka och avboka tider på till exempel din vårdcentral, ta del av provresultat, din patientjournal och information om din vård.

Uppdaterades senast: