Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S går till val på trygghetspaket för äldre

Socialdemokrater går till val på att återta den demokratiska kontrollen över välfärden och öka tryggheten för äldre. Höjda pensioner och en tryggare omsorg handlar i grunden om respekt för alla pensionärer som har byggt det Sverige som vi älskar. Det är utgångspunkten för det trygghetspaket för äldre som Socialdemokraterna presenterar idag den 24 augusti 2022.

placeholder

Paketet presenterades av Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin och socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi vid en gemensam pressträff på onsdagen.

– I Sverige är de flesta av oss stolta över vår generella välfärd och våra trygga pensioner. Det ska vi vara. Men fakta är att det finns svenska pensionärer, människor som jobbat ett helt yrkesliv, som får en pension som det knappt går att överleva på. Det duger inte, Sverige kan bättre än så här. Det är en fråga om respekt! säger Tobias Baudin.

Lika grundläggande är att när den dagen kommer då man börjar behöva stöd och omsorg så ska man vara trygg med att den finns där. Äldreomsorgen ska ge både värdighet och medicinerna i tid. Och personalen ska ha bra arbetsvillkor för att kunna göra jobbet. Men så är det inte alltid idag, konstaterar Tobias Baudin och Ardalan Shekarabi.

– Vi socialdemokrater går till val på att återta den demokratiska kontrollen över välfärden och stärka pensionerna. Höjda pensioner och en tryggare äldreomsorg handlar i grunden om respekt för alla de som har byggt vårt land. Det är utgångspunkten för det trygghetspaket för äldre som vi kommer presentera idag, säger Ardalan Shekarabi.

Socialdemokraternas förslag står i skarp kontrast till Ulf Kristerssons politik. Moderaterna motsätter sig exempelvis möjligheten till en trygghetspension för den som har slitit ut sig och som tvingas ta ut ålderspensionen i förtid när kroppen säger ifrån.

– Moderaterna går, som vanligt, till val på att rasera den grundläggande tryggheten för människor. Blir du arbetslös eller sjuk ska du vara med och finansiera deras skattesänkningar. Faktum är att försämringar av våra gemensamma trygghetssystem är förutsättningen för deras politik, säger Ardalan Shekarabi och pekar på att Moderaternas syn på vår gemensamma trygghet nu också fått fäste hos övriga högerkonservativa.

– Ett – för en gångs skull – enigt högerkonservativt alternativ gjorde verkligen allt för att stoppa den pensionshöjning som nu nått de pensionärer som behöver det bäst, när priserna på kaffe och smör sticker i höjden. Det är noll respekt för vanligt folk, för Sveriges pensionärer, säger Ardalan Shekarabi.

Se pressträffen med Ardalan Shekarabi och Tobias Baudin här:

Socialdemokraterna har kämpat för – och kommer att fortsätta försvara – följande avgörande reformer som träder i kraft under hösten:

Höjd garantipension och höjt bostadstillägg som införts i augusti.

Den 18-19 augusti 2022 höjdes pensionerna för dem som behöver det som mest med ett rejält tillskott på 1 000 kronor per månad. Det här innebär att garantipensionen höjs med 1 000 kronor för alla som har garantipension, och att bostadstillägget höjs med 100 kronor för den som bor själv eller är ogift och 50 kronor för den som är gift eller sammanboende. Totalt får en miljon pensionärer att förstärkt ekonomi av reformen.

Trygghetspensionen för de som slitit ut sig i arbetet införs i september.

Trygghetspensionen blir en del av sjukersättningen. Den innebär att den som har som mest fem år kvar tills den uppnår den ålder då de inte längre kan få sjukersättning utbetald, ska få sin arbetsförmåga prövad mot arbete som personen har erfarenhet av eller annat lämpligt arbete som är tillgängligt. Dagens regelverk för sjukersättning tar ingen hänsyn till ålder. Det gör att arbetsförmågan hos en 64-åring prövas på samma sätt som en 43-åring, trots att tiden kvar för omskolning, rehabilitering och omställning är mer begränsad.

Därutöver går Socialdemokraterna till val på:

Ett utbyggt pensionstillägg.

Under den gångna mandatperioden har vi genomfört vårt viktiga vallöfte om att införa ett pensionstillägg för dem som slitit ett helt yrkesliv med låga löner och därför har en låg pension. Det ger upp till drygt 7 000 kronor i höjd pension per år. Vi vill bygga ut pensionstillägget för att göra det mer lönsamt att ha arbetat under arbetslivet.

Totalt kommer ungefär 600 000 pensionärer få högre pension med satsningen.

Ökade inbetalningar till pensionssystemet och införande av en så kallad gas i pensionssystemet.

För långsiktigt höjda pensioner måste vi betala in mer pengar i det svenska pensionssystemet. Därför vill Socialdemokraterna öka inbetalningarna. Men ska dagens pensionärer också få höjd pension måste mer till. Därför vill vi också att det införs en så kallad gas i pensionssystemet som ger höjd pension till dagens och morgondagens pensionärer när pensionssystemet går med överskott. För en pensionerad undersköterska som jobbat hela livet innebär det att inkomstpensionen kommer att ha ökat med ungefär 400-500 kronor i slutet av kommande mandatperiod, utöver årliga uppräkningar. Efter ytterligare några år blir effekten ungefär tusen 1 000 kronor för att på lång sikt kunna bli 2 000 kronor.

Sverige ska få en ny äldreomsorgslag och satsningen Äldreomsorgslyftet ska fortsätta under hela nästa mandatperiod.

Äldreomsorgen behöver en helt ny lagstiftning och den stora utbildningssatsningen Äldreomsorgslyftet ska fortsätta även under nästa mandatperiod. Äldreomsorgslyftet innebär att ny och befintlig personal ges möjlighet att vidareutbilda sig på betald arbetstid, framför allt till undersköterska. Den anställde garanteras en fast anställning och staten finansierar kommunernas kostnader för den tid som den anställde är frånvarande på grund av studierna. Den här satsningen har innevarande mandatperiod varit en succé. Närmare 25 000 personer hade till och med 2021 påbörjat en utbildning inom ramen för satsningen.

Att äldreomsorgen behöver en ny lagstiftning med tydligare krav blev tydligt under pandemin. Vi vill bland annat att alla äldreboenden vid behov ska ha tillgång till läkare och sjuksköterska, dygnet runt. Det är ett viktigt steg i att modernisera äldreomsorgen och för att garantera en trygg och säker omsorg i hela landet.

Alla med hemtjänst ska ha en fast omsorgskontakt för ökad trygghet.

Allt fler äldre lever hemma allt längre med stöd från bland annat hemtjänsten. Där det fungerar som bäst hålls vården och omsorgen ihop av en utbildad undersköterska. Vi ska genomföra kravet att den fasta omsorgskontakten ska vara undersköterska.

Fler ska utbildas och anställas inom äldreomsorgen och tillsynen av personalens arbetsmiljö ska förbättras.

I takt med att andelen äldre i befolkningen ökar så ökar också behovet av äldreomsorg. Vi ska därför målmedvetet fortsätta utbilda och anställa fler inom äldreomsorgen. Socialdemokraterna vill också fortsätta arbetet med att uppvärdera äldreomsorgen och komma till rätta med brister i arbetsmiljön. Vi vill därför att under den kommande mandatperioden förbättra den statliga tillsynen av personalens arbetsmiljö inom äldreomsorgen.

Uppdaterades senast: