Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Grundlagsskydda public service

Public service garanterar en kvalitativ, oberoende nyhetsrapportering och underhållning som når ut brett. Socialdemokraterna står upp för att public service ska ha ett fortsatt brett uppdrag och en långsiktig, självständig och stabil finansiering. Public service oberoende måste skyddas. Därför vill Socialdemokraterna skriva in public service oberoende i grundlagen.

placeholder

– I oroliga tider är demokratin som skörast. Oberoende journalistik som når alla är avgörande för försvaret av vårt demokratiska samhälle. Med krig i Europa och krafter i Sverige som försöker begränsa yttrande- och pressfriheterna är det viktigare än någonsin att skydda public service, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Fri journalistik och fria medier är en grundbult i ett demokratiskt samhälle för att alla medborgare ska få tillgång till opartisk och mångsidig information. Public service är av central betydelse både för folkbildning och social sammanhållning i Sverige.

Samtidigt inskränker högerkonservativa och populister runt om i Europa mediers friheter och public service oberoende. I Sverige har ett högerkonservativt block formerat sig med en gemensam agenda: att skära ner och inskränka public service. Public service garanterar en kvalitativ, oberoende nyhetsrapportering och underhållning som når ut brett genom bland annat radio och tv. Det vill Socialdemokraterna skydda.

– Det här valet avgör public services framtid i Sverige. Vi kan välja att stärka och tillgängliggöra mer svensk media-, kultur och sportsändningar eller så går vi samma väg som de högerkonservativa vill i resten av Europa och låter privata globala medieaktörer ta mer av den svenska mediamarknadens andelar. Självklart kommer nedskärningar ske på bekostad av lokal journalistik. Hur de högerkonservativa har landat i att det är bra med mindre svenskspråkig medie- och kulturutbud, är för mig helt obegripligt, säger Lawen Redar, tredje vice ordförande i kulturutskottet (S).

Mer om förslaget:

Socialdemokraterna ser att Sverige behöver ett starkt public service med ett brett uppdrag och en långsiktig, självständig och stabil finansiering. Det ska inga klåfingriga politiker kunna gå in och peta i. Det ska inte riskera att raseras om de högerkonservativa får inflytande. Socialdemokraterna vill grundlagsskydda public service och dess oberoende.

Uppdaterades senast: