Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S-regeringen vill frikoppla elpriserna från gaspriserna på Europas elmarknad

Rysslands energikrig har kraftigt ändrat förutsättningarna för den europeiska elmarknaden. Svenska hushåll och företag står nu inför en vinter med mycket högre elpriser än normalt. Regeringen vill arbeta för att halvera priserna genom att reformera elprissättningen på den europeiska elmarknaden, maximera elproduktionen i Sverige och samtidigt uppmana till energieffektivisering.

placeholder

Sedan augusti förra året har Ryssland använt sina gastillgångar för att skapa splittring både mellan och inom Europas länder. Rysslands agerande på energimarknaden är ett energikrig riktat mot Europa. Energikriget påverkar även Sverige främst genom elpriset i de södra delarna av landet, där elpriserna är tätt sammankopplade till gasberoende el på kontinenten. Sverige befinner sig i ett sällsynt ansträngt energiläge som förstärks när Ringhals kärnkraftverk tas ur drift under hösten, på grund av en skada. Regeringen presenterar därför ytterligare förslag för att lösa energikrisen i Sverige och Europa.

– Mitt besked är tydligt. Regeringen kommer inte att lämna svenska hushåll och företag åt sitt öde. Det här är en europeisk kris och jag är stolt över att Sverige är med och försvarar Europa mot Rysslands energikrig. Europas elmarknad är sårbar och det är inte rimligt att svenska hushåll och företag ska betala skyhöga priser för att våra grannländer är beroende av rysk gas. Därför vill regeringen att elpriserna på Europas elmarknad ska frikopplas från de orimliga gaspriserna som Ryssland har skapat, säger statsminister Magdalena Andersson.

Den 9 september ämnar regeringen att lyfta sitt förslag om frikoppling av gaspriserna på den europeiska marknaden på EU:s möte för energiministrar. Sverige ska tillsammans med EU:s medlemsstater arbeta för att EU snabbt ska kunna ta beslut om reformen för att sänka elpriserna.

Regeringen har sedan tidigare presenterat ett högkostnadsskydd till hushåll och företag för onormalt höga elkostnader. De så kallade flaskhalsintäkterna prognosticeras till 90 miljarder kronor för 2022 och 2023 ska återföras till företag och till hushåll. Utöver högkostnadsskyddet uppmanas svenska hushåll och företag att energieffektivisera för att minska elförbrukningen.

– Vi har en krigsekonomi i energisektorn och Sveriges regering kommer att göra det som krävs. Vi behöver se till att skydda dem som drabbas värst. Det handlar om hushållen, framför allt i södra Sverige, men också svenska företag. Men vi kan inte bara jobba med kompensation, vi måste också arbeta för att få ner priset. Vi står redo att vidta alla tänkbara nationella åtgärder för att fortsätta öka Sveriges elproduktion, säger finansminister Mikael Damberg.

Regeringen kommer även agera för att tillgängliggöra maximal kapacitet och elproduktion till det svenska elnätet. Regeringen utesluter inte ytterligare andra möjliga åtgärder för energibesparing, exempelvis genom uppdrag till myndigheter.

– Med anledning av den allvarliga situation vi nu står inför har jag tillsammans med Svenska kraftnät inlett en intensiv dialog med fjärr- och kraftvärmebolagen. Målet är glasklart – all tillgänglig elproduktion som kan komma in, ska komma in. Vi är beredda att se över det som krävs, för att se till att möjliggöra mer elproduktion snabbt för att stötta svenska hushåll och företag, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

Uppdaterades senast: