Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Reformer för att stoppa hedersrelaterat våld och förtryck

Justitieminister Morgan Johansson och arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark och presenterade den 3 september 2022 Socialdemokraternas omfattande reformförslag för att stoppa hedersrelaterat våld och förtyck.

placeholder

Hedersrelaterat våld och förtryck hör inte hemma i Sverige. Trots det lever många unga flickor och pojkar, och vuxna kvinnor, i en hederskontext. Det är tydligt att mer måste göras. Rätten att få leva det liv man själv vill ska vara ovillkorlig. Här finns inget utrymme för kompromiss. Alla i Sverige ska få gifta sig med vem de vill, klä sig hur de vill och vara sig själva. Stora insatser behövs.

- Varje flicka och pojke har rätt att bestämma över sin kropp och sitt liv. Den rätten ska vi aldrig kompromissa med – inte en millimeter säger arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark.

Socialdemokraterna går till val på följande:

  • Vi vill införa en ny brottsrubricering, psykisk misshandel, som uttryckligen kriminaliserar kontrollerande beteende.
  • Vi vill utvidga utreseförbudet så att det gäller fler situationer, exempelvis barn som förs utomlands för så kallade oskuldskontroller, uppfostringsresor eller så kallade omvändelseförsök för hbtqi-personer.
  • Vi vill skärpa lagstiftningen vad gäller så kallade oskuldskontroller för att motverka att flickor och kvinnor utsätts för kontroller av deras sexualitet.
  • Vi vill skärpa det straffrättsliga skyddet mot så kallade omvändelseförsök av hbtqi-personer.
  • Vi vill att alla kommuner ska ha handlingsplaner för att förebygga mäns våld mot kvinnor och hedersförtryck.
  • Vi vill införa ett nationellt frånvaroregister i skolan för att snabbare kunna upptäcka bland annat hedersrelaterat våld och förtryck.
  • Vi vill stärka kvaliteten på de skyddade boendena. Barn som bor i skyddat boende ska kunna gå i skolan, de ska inte behöva träffa den vuxne som är skälet till att ens mamma bor i skyddat boende, och man ska behöva tillstånd för att få driva skyddat boende.

  • Vi socialdemokrater står upp för ett långsiktigt och permanent stöd till kvinno- och tjejjourerna för att möjliggöra stabila och långsiktiga planeringsförutsättningar. Kvinno- och tjejjourernas viktiga arbete ska inte behöva bedrivas i projektform.

Uppdaterades senast: