Gå till innehåll

NYHET

S vill ta tillbaka kontrollen över bilbesiktningen

Under den moderatledda regeringen avreglerades bilprovningen i Sverige. De senaste åren har flera besiktningsstationer lagts ner och avståndet till närmaste bilbesiktning har ökat i de mest glesbefolkade delar av landet. Samtidigt har priserna för invånarna ökat med närmare 60 procent. Därför vill

Socialdemokraterna återreglera besiktningsmarknaden.

placeholder

År 2010 avreglerade den dåvarande moderatledda regeringen bilprovningen i Sverige med löften om ökad tillgänglighet, mer valfrihet och lägre priser. Socialdemokraterna motsatte sig redan då avregleringen och varnade för sämre tillgänglighet i glesbygden och för ökade priser för landets bilägare.

Vi ser nu resultatet av avregleringen. Sedan dess har avstånden till närmaste besiktningsstation ökat i mycket glesbefolkade kommuner. År 2010 var medelavståndet till närmaste besiktningsstation i dessa kommuner 25,9 kilometer, år 2021 hade det ökat till 37,5 kilometer. Samtidigt har priserna för invånarna ökat med närmare 60 procent sedan avregleringen.

– Trots lovord om ökad tillgänglighet och mer valfrihet, har därmed avregleringen inneburit att avståndet till närmaste bilbesiktning har ökat i mycket glesa landsbygdskommuner i Sverige. Det är inget annat än ett marknadsmisslyckande och
fullständigt oacceptabelt, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Socialdemokraterna vill nu se se en återreglering av besiktningsmarknaden i Sverige.

Ett alternativ vore att införa tydliga tillgänglighetskrav på besiktningsföretagen så att den som bedriver besiktningsverksamhet i Sverige också måste ta ansvar för att bedriva verksamhet i glesbygden. Det kan också handla om införandet av en licensavgift för besiktningsmarknadens aktörer. Intäkterna från avgiften skulle då kunna användas för att öppna nya besiktningsstationer i de delar av Sverige där marknaden misslyckats med att möta behoven.

– Vår utgångspunkt är tydlig – svenska folket ska styra över den svenska bilbesiktningen. Människor i hela landet måste kunna lita på att samhällsviktig service finns där de bor. Det är en förutsättning för att det ska gå att leva, jobba och bo i hela Sverige. Det är dags att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över bilbesiktningen, säger Tomas Eneroth.

Uppdaterades senast:

Kontakta oss
Socialdemokraterna
Partistyrelsens kansli
105 60 Stockholm

Växel: 08-700 26 00

Till toppen