Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S vill ta tillbaka kontrollen över bilbesiktningen

Under den moderatledda regeringen avreglerades bilprovningen i Sverige. De senaste åren har flera besiktningsstationer lagts ner och avståndet till närmaste bilbesiktning har ökat i de mest glesbefolkade delar av landet. Samtidigt har priserna för invånarna ökat med närmare 60 procent. Därför vill

Socialdemokraterna återreglera besiktningsmarknaden.

placeholder

År 2010 avreglerade den dåvarande moderatledda regeringen bilprovningen i Sverige med löften om ökad tillgänglighet, mer valfrihet och lägre priser. Socialdemokraterna motsatte sig redan då avregleringen och varnade för sämre tillgänglighet i glesbygden och för ökade priser för landets bilägare.

Vi ser nu resultatet av avregleringen. Sedan dess har avstånden till närmaste besiktningsstation ökat i mycket glesbefolkade kommuner. År 2010 var medelavståndet till närmaste besiktningsstation i dessa kommuner 25,9 kilometer, år 2021 hade det ökat till 37,5 kilometer. Samtidigt har priserna för invånarna ökat med närmare 60 procent sedan avregleringen.

– Trots lovord om ökad tillgänglighet och mer valfrihet, har därmed avregleringen inneburit att avståndet till närmaste bilbesiktning har ökat i mycket glesa landsbygdskommuner i Sverige. Det är inget annat än ett marknadsmisslyckande och
fullständigt oacceptabelt, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Socialdemokraterna vill nu se se en återreglering av besiktningsmarknaden i Sverige.

Ett alternativ vore att införa tydliga tillgänglighetskrav på besiktningsföretagen så att den som bedriver besiktningsverksamhet i Sverige också måste ta ansvar för att bedriva verksamhet i glesbygden. Det kan också handla om införandet av en licensavgift för besiktningsmarknadens aktörer. Intäkterna från avgiften skulle då kunna användas för att öppna nya besiktningsstationer i de delar av Sverige där marknaden misslyckats med att möta behoven.

– Vår utgångspunkt är tydlig – svenska folket ska styra över den svenska bilbesiktningen. Människor i hela landet måste kunna lita på att samhällsviktig service finns där de bor. Det är en förutsättning för att det ska gå att leva, jobba och bo i hela Sverige. Det är dags att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över bilbesiktningen, säger Tomas Eneroth.

Uppdaterades senast: