Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Alla ska erbjudas en hälsoundersökning det året man fyller 60 år

Många går runt med hälsoproblem och sjukdomar som inte upptäcks och därför också blir allvarliga eller rentav dödliga innan man hinner få vård för dem. Det finns stora vinster, både för individen och samhället, med att förebygga sjukdom. Därför vill Socialdemokraterna att fler ska erbjudas hälsoundersökningar.

placeholder

– Alla människor i Sverige har inte samma möjligheter till en god hälsa och ett långt liv. Därför går vi socialdemokrater till val på att alla ska erbjudas en hälsoundersökning på sin vårdcentral det år då man fyller 60, säger Socialdemokratyernas partisekreterare Tobias Baudin.

Socialdemokraterna går till val på att:

Alla ska erbjudas en hälsoundersökning på sin vårdcentral det året man fyller 60 år. Det här vill vi genomföra i de regioner där Socialdemokraterna styr efter valet. Särskilda insatser ska göras för att deltagandet ska bli högt och jämlikt.

De flesta kroniska sjukdomar är möjliga att förebygga, vi vet också att cancerfall kan förhindras med rätt insatser. Hälsoundersökningar är en viktig metod för att lyckas med detta. Genom en hälsoundersökning kan risken för hjärtinfarkt och stroke upptäckas tidigt. Fler kan få hjälp att minska risken genom mer hälsosamma levnadsvanor. Det här kan även bidra till att förkorta tiden till diagnos och behandling. Det sparar liv och det minskar lidande.

Uppdaterades senast: