Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S-regeringen vill införa elräkningsakut

Den socialdemokratiska regeringen presenterade på torsdagen en så kallad ”elräkningsakut” som ska hjälpa svenska hushåll att klara elpriserna i vinter. Det handlar om ett statligt lån till elbolagen som ska göra det möjligt för kunder att delbetala elräkningen.

placeholder

S-regeringen driver på för att snabbt få mer och billigare el, och för att lindra konsekvenserna av de höga elpriserna för både svenska hushåll och företag.

Vid en pressträff idag, torsdagen den 8 september, presenterade finansminister Mikael Damberg och energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar ytterligare en åtgärd: för att alla ska klara den akuta situation vi står inför vill s-regeringen införa en särskild ”elräkningsakut”.

– Regeringen vill, så snart som möjligt under hösten, få på plats statliga lån för att elhandelsbolagen ska ha den likviditet som krävs för att de i sin tur ska kunna erbjuda avbetalningsplaner till sina kunder som, till följd av de höga elpriserna, inte kan betala hela sina räkningar direkt. Vi ser alltså till att tillhandahålla likviditet som möjliggör för alla dessa bolag att kunna erbjuda avbetalningar, säger Mikael Damberg.

Senast när novemberräkningen ska betalas ska svenska hushåll erbjudas möjligheten att avbetala elräkningen, enligt Mikael Damberg.

– Vi ser att en sådan åtgärd behövs i det här läget eftersom den yttersta konsekvensen för den som inte klarar av att betala elräkningen brukar vara att elen stängs av, säger finansministern.

Mikael Damberg lyfter även att åtgärden har efterfrågats av elhandelsbolagen och att de kommer att kallas till ett möte inom kort. Det är ännu inte bestämt hur stora lånen ska få vara.

Den socialdemokratiska regeringen driver också på EU för att vidta åtgärder som sänker elpriset och att frikoppla elmarknaden från gasmarknaden. Målet är att halvera elkostnaderna för svenska hushåll och företag.

Samtidigt har s-regeringen den 19 augusti gett ett uppdrag till Svenska kraftnät om att ta fram ett högkostnadsskydd för höga elpriser som kommer att gå till både hushåll och företag. Högkostnadsskyddet kommer omfatta upp till 90 miljarder kronor under 2022 och 2023. Det är fem gånger så mycket för svenska hushåll som den senaste vinterns elpriskompensation, inte minst i södra Sverige som Skåne, Blekinge och Halland.

S-regeringens tydliga målsättning är att högkostnadsskyddet ska ha kommit på plats när kunderna ska betala sin decemberräkning.

– Vårt fokus är att elpriserna ska ned och vi arbetar för att ett högkostnadsskydd ska kunna betalas ut så snart som möjligt. Det här är en kompletterande åtgärd för att bygga in ytterligare säkerheter för folk att klara vintern, säger Mikael Damberg.

S-regeringen har sett till att få på plats statliga kreditgarantier på upp till 250 miljarder kronor för att säkra likviditeten hos de elbolag som befinner sig i en svår situation just nu, och i förlängningen säkra den finansiella stabiliteten.

Uppdaterades senast: