Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Nya gruppledare i riksdagens utskott

Socialdemokraterna presenterar idag gruppledare till riksdagens utskott och EU-nämnden. De är valda av den socialdemokratiska riksdagsgruppen, som i samband med detta även har utsett gruppledare till Nordiska rådet och Europarådet.

placeholder

Gruppledarna leder Socialdemokraternas arbete i riksdagens utskott och består av personer från olika delar av landet med bred och lång erfarenhet från både riksdag och regering.

Åtta av de nyvalda gruppledarna är idag statsråd i Magdalena Anderssons övergångsregering och påbörjar därför sina nya uppdrag först efter att en ny regering har tillträtt.

– Socialdemokraternas nya gruppledare är kompetenta, erfarna och startklara att både lägga fram ny socialdemokratisk politik och granska den kommande regeringen. Tillsammans med de andra ledamöterna kommer de utgöra en både kraftfull och konstruktiv opposition, säger Lena Hallengren, gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagen.

Valda gruppledare:

Arbetsmarknadsutskottet
Teresa Carvalho

Civilutskottet
Jennie Nilsson

Finansutskottet
Mikael Damberg

Försvarsutskottet
Peter Hultqvist

Justitieutskottet
Ardalan Shekarabi

Konstitutionsutskottet
Ida Karkiainen

Kulturutskottet
Lawen Redar

Miljö- och Jordbruksutskottet
Anna-Caren Sätherberg

Näringsutskottet
Fredrik Olovsson

Skatteutskottet
Niklas Karlsson

Socialförsäkringsutskottet
Anders Ygeman

Socialutskottet
Fredrik Lundh Sammeli

Trafikutskottet
Gunilla Svantorp

Utbildningsutskottet
Åsa Westlund

Utrikesutskottet
Morgan Johansson,

EU-nämnden
Matilda Ernkrans

Nordiska rådet
Heléne Björklund

Europarådet
Mattias Jonsson

Uppdaterades senast: