Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Magdalena Andersson och Fredrik Olovsson kommenterar högerregeringens försenade elprisstöd

Magdalena Andersson och Fredrik Olovsson kommenterade idag SD och högerregeringens besked om att den tidigare försenade kompensationen för höga elpriser försenas ytterligare. Julen står för dörren och svenska hushåll hade under valrörelsen lovats både högkostnadsskydd, slopat amorteringskrav och lägre bensinpriser av Ulf Kristerssons sida i politiken. Nu har det inte kunnat infrias, och det blir hushållen som får ta konsekvenserna av det.

 

I valrörelsen lovade Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna att ett högkostnadsskydd för höga elpriser skulle vara på plats den 1 november. Så här skrev Moderaterna i en tweet den 2 september: ” M, KD, L och SD har kommit överens: Om vi vinner valet och bildar en ny regering, så kommer vi se till att högkostnadsskyddet för hushåll och företag mot de extrema elpriserna, finns på plats den 1 november. Hushållens ekonomi ska räddas i god tid före jul. Det är ett vallöfte.”

Nu är det snart december och högerregeringen går då i stället ut och meddelar de svenska hushållen att målsättningen är att ett elprisstöd kommer betalas ut i februari, om inget oförutsett händer. För svenska företag finns ännu ingen prognos. Magdalena Andersson och Socialdemokraterna varnade i valrörelsen för att gå ut och lova saker man inte kan leverera på, alla visste vilket läge Sverige befann sig i redan då. Nu har svenska folket gjort sin hushållsskalkyl efter löften de som gavs.

Magdalena Andersson och Fredrik Olovsson varnade också för att regeringen meddelat i näringsutskottet att man inte har något pågående arbete alls för att komma till rätta med den problematik man ser nu, vilket innebär att de hushåll och företag som befinner sig i norra Sverige inte kommer få något stöd eller hjälp med det prisläge man står inför.

Socialdemokraterna uppmanar regeringen att ge ett nytt uppdrag till Svenska Kraftnät för att göra av med hela den avsatta ramen på 55 miljarder som nu inte kommer gå åt. S tycker att de pengarna borde användas för att hjälpa hela svenska folket, i hela landet. Magdalena Andersson påpekar också att ännu finns tid för regeringen att ändra i budgeten för att hjälpa de barnfamiljer och pensionärer som inte får något stöd i jul. Att tillexempel prioritera bort en av de största reformerna i budgeten, sänkt skatt för höginkomsttagare, för att i stället satsa mer på de hushåll som nu lider mest av höga elpriser, höga matpriser och höga drivmedelspriser.

Presskonferens Magdalena Andersson och Fredrik Olovsson

Uppdaterades senast: