Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

21 000 bostäder riskerar att inte byggas alls eller till betydligt högre hyror

Det statliga investeringsstödet för hyres- och studentbostäder infördes hösten 2016 av Socialdemokraterna med syfte att bygga fler hyresrätter med rimliga hyror. När Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraternas budget för 2022 gick igenom förra året avskaffades stödet och stopp för nya ansökningar till investeringsstödet sattes 31 december 2021. Under valrörelsen lovade däremot de nuvarande regeringspartierna och SD att samtliga ansökningar innan stoppet skulle behandlas. Ett löfte som de nu bryter när de aviserat att investeringsstödet avvecklas i förtid. Detta innebär att man kapar kön helt för bostadsprojekt som skulle fått finansiellt stöd.

Det finns i nuläget ansökningar på 21 000 bostäder i den så kallade kön för att få ta del av investeringsstödet. Det är alltså ärenden som uppfyller alla kriterier och som hade blivit beviljade stöd om det funnits tillräckligt med medel att betala ut. Nu kapar regeringen kön och tusentals bostäder riskerar att inte byggas alls eller till betydligt högre hyror. Det beror på att Åkessons och Kristerssons regering aviserat att de kommer att avveckla investeringsstödet för hyres- och studentbostäder i förtid. Med detta bryter de också sitt löfte från valrörelsen om att behandla alla ansökningar som inkommit innan den 1 januari 2022.

De som i förlängningen kommer att drabbas av det här är de grupper som är i behov av hyresrätter till rimliga hyror. Unga som redan har problem att flytta hemifrån kommer att få det tuffare att hitta en billig bostad, familjer kommer ha ännu svårare att växa och äldre i ensamhushåll kommer att ha svårt att betala sina hyror. Detta i en ekonomiskt instabil tid när hushållens utgifter blir allt högre och många har svårt att få ihop det.

Det är dessutom dålig konjunkturpolitik. Att investeringsstödet slopas i en vikande konjunktur innebär en dubbel smäll mot byggbranschen och många svenska arbetstillfällen hotas. Att regeringen nu väljer att bortprioritera detta stöd är beklagligt.placeholder

Uppdaterades senast: