Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Utskottsinitiativ i riksdagen för elstöd i hela Sverige

Magdalena Andersson och Fredrik Olovsson har gett besked om att Socialdemokraterna lägger ett utskottsinitiativ i riksdagens finansutskott för att pröva S-kravet om att elstödet ska komma hela Sverige till del. De redogjorde för utskottsinitiativet under en pressträff måndagen den 19 december 2022.

placeholder

Många svenska hushåll och företag kämpar nu med att få ekonomin att gå ihop med priser som stiger, inte minst gäller detta priserna på el. Inte bara de södra delarna av landet har höga priser, utan även i norr har priserna stigit.

SD, M, KD och L utlovade innan valet ett högkostnadsskydd mot de höga elpriserna som skulle vara på plats den 1 november, i god tid innan jul. Nu är det bara dagar till julafton och hushåll och företag saknar fortfarande tydliga utfästelser om när och hur ett stöd kommer att betalas ut. Det är viktigt att regeringen tydligt och med kraft agerar nu för att de system som krävs för utbetalningar till hushållen snarast kommer på plats. Företagen, i hela landet, bör omgående få besked om stödets utformning och omfattning samt när de kan påräkna utbetalningar.

Mot bakgrund av detta föreslår Socialdemokraterna att riksdagen tillkännager för regeringen:

Att vidta de åtgärder som krävs och som har utlovats för att hushåll och företag i hela landet ska klara höga elpriser.

Se hela pressträffen här:

Uppdaterades senast: