Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Högerregeringen vill hemlighålla vem som får ut mest elstöd – S agerar i riksdagen

Ulf Kristerssons högerregering har under torsdagen gått vidare med sitt lagförslag för att sekretessbelägga vilka som får mest elstöd i landet. Det här går emot svensk tradition av att synliggöra offentliga handlingar både för allmänheten och journalister. Socialdemokraterna står upp för offentlighetsprincipen och den tradition av öppenhet som vi har i Sverige.

Magdalena Andersson

Åkesson och Kristerssons regering har ännu inte fått sitt elstöd på plats, som de lovade svenska folket i valrörelsen skulle vara på plats i november 2022. Att det fortfarande inte finns något datum om när pengarna kommer är allvarligt. Nu kör regeringen dessutom över Lagrådet och vill hemlighålla uppgifterna om vilka som får ta del av stödet när det betalas ut.

– Jag tycker att det är en märklig prioritering av högerregeringen att i stället för att stenhårt jobba med att få fram elstödet och en elräkningsakut, så jobbar de väldigt snabbt med att sekretessbelägga stödet när det ska betalas ut. Det är uppenbart att det inte är vanliga hushålls möjlighet att betala sina elräkningar som kommer i första rummet, säger Magdalena Andersson.

Lagrådet har kritiserat förslaget och menar att det inte kan ligga till grund för lagstiftning, trots det väljer regeringen att gå vidare med förslaget och lägga det på riksdagens bord. Högerregeringen väljer en osvensk väg när de vill hemlighålla uppgifter och sekretessbelägga stödet.

– Öppenhet och transparens är en ursvensk och stark tradition. Självklart ska det vara möjligt för både allmänhet och journalister att granska det här elstödet, säger Andersson

Socialdemokraterna kommer nu agera i riksdagen och lägga ett förslag om att stödet ska vara öppet och kunna granskas av journalister och allmänheten.

Uppdaterades senast: