Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S-förslag för att öka elproduktionen och rädda svenska jobb

Sverige producerar för tillfället mer el än vad vi förbrukar, men med elektrifieringen och den gröna industriella revolutionen bedöms förbrukningen öka markant. Därför presenterade Magdalena Andersson och Fredrik Olovsson sex åtgärder för att Sverige ska kunna öka sin elproduktion det närmaste decenniet.

placeholder

– Jag vill att de nya jobben ska hamna i Sverige, sa Magdalena Andersson under pressträffen på riksdagen.

Sverige har nu en stor chans till både jobb och investeringar. Det handlar om att ligga långt fram i klimatomställningen och visa världen att det går att genomföra en grön omställning samtidigt som man skapar jobb och välstånd. Socialdemokraterna vill inte se den chansen gå förlorad.

– Regeringen kan inte låta Sverige sumpa den här chansen i ett bisarrt kulturkrig om vindkraften. Det är dags för regeringen att lämna valrörelsen, släppa prestigen och göra det som krävs, avslutade Andersson.

Socialdemokraternas förslag för en ökad elproduktion här och nu:

  • Regeringen måste fatta beslut om de stora projekt av havbaserad vindkraft som nu ligger på dess bord. Det här kan handla om hela 60 TWh, det är i samma storleksordning som den el Sverige idag får från kärnkraften.
  • Tiden för tillståndsprocesserna för havsbaserad vindkraft behöver halveras mot idag.
  • Regeringen behöver dra tillbaka de försämrade villkoren som den aviserat för havsbaserad vindkraft.
  • Den landbaserade vindkraftens potential att snabbt leverera el till låg kostnad måste tas tillvara.
  • Utbyggnaden av de gröna kreditgarantierna måste ges på lika villkor till alla nya investeringar i fossilfri elproduktion.
  • Långsiktiga förutsättningar för svensk elproduktion.

Se pressträffen här:

Uppdaterades senast: