Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

SD och regeringen lägger ner karensutredningen – S tar initiativ i riksdagen

Torsdagen den 26 januari kom beskedet att SD och regeringen vill skrota karensutredningen. Socialdemokraterna kommer i riksdagens socialförsäkringsutskott därför ta upp att utredningen borde återupptas. Socialdemokraterna vill reformera dagens orättvisa och osolidariska system som bland annat innebär att de som inte kan arbeta hemifrån drabbas ekonomiskt.

placeholder

Dagens utformning av karensen slår särskilt hårt mot alla dem som saknar möjlighet att arbeta från hemmet. För en person som kan arbeta hemifrån går det exempelvis att stanna hemma vid en förkylning och halsont. Men för en barnskötare, undersköterska eller byggarbetare är hemarbete inte ett alternativ. Därför tillsatte S-regeringen en utredning som skulle se över reglerna för karens och sjuklön. Nu väljer SD och högerregeringen att lägga ner utredningen och därför agerar Socialdemokraterna i riksdagen.

– Med anledning av regeringens besked igår om att skrota karensutredningen kommer vi socialdemokrater ta ett initiativ i utskottet om att vi vill att utredningen återupptas. Vi tillsatte den här utredningen för att det behövs ett mer rättvist karensavdrag, något som blev speciellt tydligt under pandemin. Att regeringen nu lägger ner utredningen är ett svek mot alla de som höll upp välfärden under pandemin, säger Anders Ygeman.

Oberoende av vad beslutet i socialförsäkringsutskottet blir kommer Socialdemokraterna att fortsätta att arbeta för ett rättvisare karensavdrag.

Uppdaterades senast: