Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Skattepengar borde inte gå till islamistiska fundamentalister eller andra antidemokrater

Socialdemokraterna lägger ett utskottsinitiativ i kulturutskottet för att motverka våldsbejakande extremism och anti-demokratiska verksamheter. Det meddelade Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren och kulturpolitiska talesperson Lawen Redar under en pressträff tisdagen den 21 februari.

placeholder

Det har rapporterats om hur de statliga medlen använts för att inskränka mänskliga rättigheter – till omvändelseförsök - där man genom bibelskolor, samtal och moskebesök försöker omvända människor från homosexualitet - och till tvångsgifte och njutningsäktenskap. Även Säkerhetspolisen, SÄPO, har lyft hur organisationer med koppling till extremistmiljöer får offentliga medel, samtidigt som de även har varnat för att det riskerar att bidra till en ökad radikalisering i Sverige och att de våldsbejakande miljöerna lockar fler.

– Våra gemensamma skattepengar ska gå till att upprätthålla och stärka samhällets grundläggande värderingar om mänskliga fri- och rättigheter. Vi kan aldrig acceptera att en enda skattekrona går till islamistiska fundamentalister eller andra antidemokrater som hotar vår samhällsgemenskap, sa Lena Hallengren under pressträffen.

Den 1 januari skulle Socialdemokraternas förslag som hade sett till att statliga pengar inte går till odemokratiska verksamheter och extremism börjat gälla, men högerregeringen har tillsammans med SD valt att skrota förslaget. Tidöpartierna har i stället för att stoppa svenska pengar till radikalisering och antidemokratiska aktiviteter suttit på händerna.

– Om vår proposition hade legat kvar hade vi kunnat säkerställa idag att svenska skattepengar endast går till demokratiska verksamheter, det kan vi inte idag, sa Lawen Redar.

Socialdemokraterna ser det av yttersta vikt att skattemedel går till organisationer som upprätthåller demokratin, inte till organisationer som undergräver den. Därför lägger S ett utskottsinitiativ i riksdagens kulturutskott om att lagförslaget borde återupptas.

– Regeringen bör inte dalta med extremister, sa Hallengren.

Uppdaterades senast: